Author Archives: admin

Nyhetsbrev Postsäcken 11, april 2022

Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp på anslagstavlan i trapphuset. Om du inte finns med på e-postlistan eller om du har synpunkter på nyhetsbreven, kontakta Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.   Vill du ha … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11, 17 januari 2022

Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp på anslagstavlan i trapphuset. Om du inte finns med på e-postlistan eller om du har synpunkter på nyhetsbreven, kontakta Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com. Vill du ha upp … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11, 31 oktober 2021

Vill du ha upp något på dagordningen till nästa styrelsemöte, kontakta ordförande Filippa Markai filippa.markai@gmail.com. Varmvattnet ska nu vara i sin ordning. Utrustningen som styr temperatur och fördelning är utbytt. Rensning bland cyklar kommer att genomföras. Vii börjar med cykelförrådet i … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11, 30 augusti 2021

Nästa styrelsemöte är den 20/9. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta ordförande Filippa Markai filippa.markai@gmail.com. Varmvattnet har för en del boende varit i varmaste laget den senaste tiden. Detta beror på fel i styrningsutrustningen och den kommer sannolikt behöva … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 27 maj 2021

På föreningsstämman den 5 maj valdes en ny styrelse, se längst ner i nyhetsbrevet. Nästa styrelsemöte är den 14/6. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår styrelseordförande Sanna Göthlin, sanna.gothlin@hotmail.com. Porten i entrén Det är fortfarande en utmaning … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 21 mars 2021

Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp på anslagstavlan i trapphuset. Om du inte finns med på e-postlistan eller om du har synpunkter på nyhetsbreven, kontakta Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com . Nästa styrelsemöte är … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 17 januari 2021

Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com. Nästa styrelsemöte är den 10/2. Vill du ha upp något på … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 20 november 2020

Nästa styrelsemöte är den 16/12. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår styrelseordförande Sanna Göthlin, sanna.gothlin@hotmail.com. Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 28 september 2020

Nästa styrelsemöte är den 21 oktober. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår styrelseordförande Sanna Göthlin, sanna.gothlin@hotmail.com. Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 30 augusti 2020

Nästa styrelsemöte är den 23 september. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår styrelseordförande Sanna Göthlin, sanna.gothlin@hotmail.com. Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment