Nyhetsbrev- november 2018

Bostadsrättsföreningen har sedan senaste nyhetsbrevet haft fyra styrelsemöten.
Nästa möte är 11 december. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår
styrelseordförande Johan Mann via bojohanmann@gmail.com
Det är ganska mycket information i detta nyhetsbrev och vår ambition framöver är att
dessa ska komma med något tätare intervall.
Ett rop på hjälp
Det är kul att kunna konstatera att vi alla bor i en väl fungerande förening som har
god ekonomi och en bra sammanhållning.
Det som bidragit till väl fungerande processer och ekonomi det är framförallt det
fantastiska arbete som tidigare styrelser lagt ner. Den senaste mandatperioden har
dock styrelsen drabbats av ett antal avhopp. Inte mindre än tre ledamöter, varav
ordförande och kassör, har lämnat eller kommer att lämna styrelsen eftersom de sålt
eller står i begrepp att sälja sina lägenheter.
Sammantaget innebär det att vi behöver hjälp.
Ordförandeposten tar jag hand om fram till och med nästa årsmöte.
Däremot behöver vår kassör sedan lång tid tillbaka, Anders Schüllerqvist, ersättas
från och med februari 2019 till och med nästa årsmöte under våren 2019. I kassörens
uppgifter ingår att betala löpande fakturor, ta fram ekonomiska rapporter och
hanterar årsredovisning mm inför föreningens årsmöte. Vi skulle gärna se att någon
person med kunskaper i ekonomi skulle kunna ta uppdraget. Anders har lovat att
bistå med överlämning och genomgång.
Hör gärna av er till Johan Mann – bojohanmann@gmail.com – om ni kan tänka er att
på något vis hjälpa till, som kassör eller på annat vis fram till och med årsmötet i vår.
Kom på årets glögg!
Söndagen den 2/12 klockan 15:00 upprätthåller vi vår trevliga tradition att bjuda alla
boende på glögg, lussebullar och pepparkakor. Kom gärna förbi om än bara för en
liten stund och säg hej till dina grannar!
Vår ekonomi är mycket god
Föreningen har en mycket god ekonomi och inga inom kort uppkommande behov av
större renoveringar.
Vi har som tidigare meddelats sålt vår hyreslägenhet och har i samband med det
gjort en amortering som minskar föreningens lånebörda och sänker
räntekostnaderna.
Flugor i huset
Styrelsen har med hjälp av uppmärksamma medlemmar konstaterat att det av något
okänt skäl varit mycket flugor i trapphus som även tagit sig in i lägenheter.Vi har kontaktat Anticimex för att försöka reda ut var flugsamlingen har sitt ursprung
(soprum, tvättstuga etc.). Om ni har någon information om detta får ni gärna kontakta
någon av oss i styrelsen.
Beslut att renovera toalett i källaren samt fräscha upp hisskorg och ytterdörr
I samband med styrelsemöten under hösten har styrelsen beslutat att göra en
ytrenovering av toalett i källaren samt att fräscha upp ytterdörr och hisskorg. Offerter
håller för närvarande på att samlas in.
Renovering av värmeslingor
Under förra vintern slutade våra värmeslingor i stuprör mm att fungera, vilket gjorde
att det blev mycket isbildning. Styrelsen har tagit in en offert för att renovera dessa
men inväntar ytterligare offert för att få en prisjämförelse.
Nyckelansvariga
Om ni behöver göra nya nycklar är nyckelansvariga numer Johan Mann och Isabella
Råhlén. Kontakta någon av dessa om ni behöver göra ytterligare nycklar via
Zinkensdamms Sko & Nyckelservice (Ringvägen 10).
Gå med i Gårdsgruppen för att sköta vår fina gård
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Kerstin Lundgren kerstinlundgren49@hotmail.com eller Mårten Tovle
'marten.tovle@gmail.com' som bor i vårt hus, om du vill engagera dig med gårdens
skötsel. Bokning av gården sker i vita brevlådan på gården. Sänd gärna in dina idéer
för gården på Facebook gruppen kvarteret Postsäcken.
Fel i huset skall rapporteras till Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com 
Synpunkter på Nyhetsbladet. Har du synpunkter på nyhetsbladet sänd dessa till
bojohanmann@gmail.com
Kalender
 Glöggmingel 2 december kl 15:00
 Styrelsemöte 11 december
 
Hemsida www.postsacken11.se
Styrelsen för Brf. Postsäcken 11
 Ordförande och redaktör för nyhetsbladet,
Johan Mannbojohanmann@gmail.com
 Sekreterare och revisor, Yvette NiIsson yvettenilsson85@gmail.com
 Kassör, Anders Schüllerqvist anders.sch@telia.com
 Medlemsansvarig, Andreas Koskinas koskinas.andreas@gmail.com
 Gårdsgrupp, Kerstin Lundgren kerstinlundgren49@hotmail.com
 Ledamot, Isabella Råhlen isabella.rahlen@gmail.com
 Ledamot, Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Hemsideansvar  Isabella Råhlen isabella.rahlen@gmail.com
 Valberedning: Frida Hallen fridahallen@hotmail.com och Karin Lönnheden
karinlonnheden@hotmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsblad: Johan Mann, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50 Stockholm – e-
mail bojohanmann@gmail.com,  mobil +46 76 762 69 63
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>