Nyhetsbrev Postsäcken 11 30 augusti 2020

Nästa styrelsemöte är den 23 september. Vill du ha upp något på
dagordningen, kontakta vår styrelseordförande Sanna Göthlin,
sanna.gothlin@hotmail.com.
Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp
på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

Passersystem
Det nya passersystemet med passerbrickor och porttelefon kommer att sättas i bruk
så snart nödvändiga installationer är gjorda.
Styrelsen saknar information från några lägenheter gällande önskat antal
passerbrickor och vilket/vilka telefonnummer som ska knytas till porttelefonen. Om ni
inte redan har meddelat detta, gör det till brfpostsacken11@gmail.com.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
En inspektion av fastighetens ventilation kommer att utföras av AB Franska Bukten
torsdagen den 1 oktober kl 8:00-16:00.
I samband med denna behövs tillträde till alla lägenheter, antingen genom att den
boende är hemma och öppnar eller genom att lägenhetsnyckel lämnas till Franska
Buktens personal kl 7:45-8:00. Nyckeln kommer att återlämnas i brevlådeinkastet
samma dag.
Mer information kommer!
Observera att spisfläktar inte får vara anslutna till fastighetens ventilationssystem!
Om detta ändå är fallet kommer matos och eventuell cigarettrök att spridas till andra
lägenheter.

Inbrott i närområdet
Nyligen har det varit inbrott dagtid i lägenheter på Brännkyrkagatan/Hornsgatan.
Polisen misstänker att tjuvarna har haft med sig låssmed, eftersom ytterdörrarna var
låsta med både över- och underlås, men saknade låskåpa. Det var ”proffsiga” inbrott
utan vandalism, men kontanter, datorer och guldsmycken blev stulna.
Två män som såg ut som byggjobbare hade setts på gården under dagen.
Vi får hjälpas åt att hålla koll så att inga obehöriga kommer in eller uppehåller sig i
huset eller på gården. Det är viktigt att se till att porten går i lås och att ha uppsikt ifall
vi ställer upp porten tillfälligt. Häromdagen hade vi, igen, påhälsning i av personer
som inte har anknytning till huset. De satt och rökte i trappan innanför dörren till
gården och blev aggressiva när en boende sa till.

Var med och sköt om vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår
förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.
Bokning av gården sker i vita brevlådan på gården.
Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens
Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan.
Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och
andrahandsboende om vilka regler som gäller.
Hundar är varmt välkomna på gården, men rastning får inte ske här. Vi ber också
hundägare att ha sina hundar kopplade på gården och i övriga allmänna utrymmen.

Vinden
På grund av brandrisk får inga möbler eller andra föremål placeras i det allmänna
utrymmet på vinden. Vi ber alla boende att respektera detta.

Teknisk förvaltare
Från och med den 1 mars 2020 har vi en ny teknisk förvaltare, BeWe
Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.

Fel i huset skall som tidigare rapporteras till Mattias Johansson,
m.johansson90@gmail.com.

Nycklar
Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.

Hemsida www.postsacken11.se
E-post brfpostsacken11@gmail.com
Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Sanna Göthlin sanna.gothlin@hotmail.com
 Sekreterare Meric Algün mericalgun@gmail.com
 Kassör Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
 Ledamot Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ledamot Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Ledamot Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Ledamot Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Gårdsgruppen: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ansvar för sociala event: Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Elin Lawless elin.b.lawless@gmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>