Nyhetsbrev Postsäcken 11 21 mars 2021

Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp
på anslagstavlan i trapphuset. Om du inte finns med på e-postlistan eller om du har
synpunkter på nyhetsbreven, kontakta Marianne Sundell,
marianne_sundell@hotmail.com .

Nästa styrelsemöte är den 7/4. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår
styrelseordförande Sanna Göthlin, sanna.gothlin@hotmail.com.

Obehaglig lukt från avloppsrören
En del boende känner av och till att det kommer avloppslukt från rören. Stamspolning
är beställd och kommer att utföras i mitten av april. Närmare information kommer!

Porten i entrén slår emellanåt igen hårt. Anledningen är temperaturväxlingar. BeWe
justerar portens stängning allt eftersom.

Torktumlaren har nu blivit reparerad. Det var drivremmen som behövde bytas ut.

Var med och sköt om vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår
förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.
Bokning av gården sker genom att skriva i kalendern i den vita brevlådan på gården.
Gå gärna med i Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens Gårdsgrupp!

Söndagen den 28 mars kl 11:00 är det gårdsstädning!

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan. Observera att det åligger
bostadsrättshavaren att informera sina gäster och andrahandsboende om vilka regler
som gäller.

Fel i huset rapporteras till Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com.

Nycklar: Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.

Passersystemet
Porttelefonen är avstängd mellan kl 22:00 och 07:00. Passerbrickorna fungerar dock
dygnet runt.
Ändringar av boendes uppgifter gällande passersystemet kommer att meddelas av
styrelsen till AB Hornsplans Låsservice en gång i kvartalet. Om ni vill anmäla
ändring, kontakta styrelsen via e-post brfpostsacken11@gmail.com.

Teknisk förvaltare: BeWe Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.

Hemsida: www.postsacken11.se
E-post: brfpostsacken11@gmail.com

Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Sanna Göthlin sanna.gothlin@hotmail.com
 Sekreterare Meric Algün mericalgun@gmail.com
 Kassör Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
 Ledamot Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ledamot Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Ledamot Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Ledamot Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Gårdsgruppen: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ansvar för sociala event: Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Elin Lawless elin.b.lawless@gmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 17 januari 2021

Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp
på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

Nästa styrelsemöte är den 10/2. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta
vår styrelseordförande Sanna Göthlin, sanna.gothlin@hotmail.com.

Obehaglig lukt från avloppsrören
En del boende känner av och till att det kommer avloppslukt från rören. BeWe är
kontaktade och bedömer att det är dags för stamspolning. Detta kommer att beställas
snarast.

Om det känns kallt i lägenheten trots att elementen står på max – pröva att lufta
elementen.

Portarna i entrén och mot gården går inte alltid igen som de ska, nu när det är kallt
ute. Vi behöver alla hjälpas åt att se till att de inte lämnas på glänt.

Var med och sköt om vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår
förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.
Bokning av gården sker genom att skriva i kalendern i den vita brevlådan på gården.
Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens
Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan. Observera att det åligger
bostadsrättshavaren att informera sina gäster och andrahandsboende om vilka regler
som gäller.

Fel i huset rapporteras till Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com.

Nycklar: Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.

Passersystemet
Porttelefonen är avstängd mellan kl 22:00 och 07:00. Passerbrickorna fungerar dock
dygnet runt.
Ändringar av boendes uppgifter gällande passersystemet kommer att meddelas av
styrelsen till AB Hornsplans Låsservice en gång i kvartalet. Om ni vill anmäla
ändring, kontakta styrelsen via e-post brfpostsacken11@gmail.com.

Teknisk förvaltare: BeWe Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.

Hemsida: www.postsacken11.se
E-post: brfpostsacken11@gmail.com

Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Sanna Göthlin sanna.gothlin@hotmail.com
 Sekreterare Meric Algün mericalgun@gmail.com
 Kassör Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
 Ledamot Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ledamot Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Ledamot Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Ledamot Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Gårdsgruppen: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ansvar för sociala event: Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Elin Lawless elin.b.lawless@gmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 20 november 2020

Nästa styrelsemöte är den 16/12. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår
styrelseordförande Sanna Göthlin, sanna.gothlin@hotmail.com.
Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp
på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

Det nya passersystemet
Passersystemet med passerbrickor och porttelefon är nu satt i bruk.
Observera att porttelefonen är avstängd mellan kl 22:00 och 07:00 (för att undvika
busringningar). Passerbrickorna fungerar dock dygnet runt.
Ändringar av boendes uppgifter gällande passersystemet kommer att meddelas av
styrelsen till AB Hornsplans Låsservice en gång i kvartalet. Nästa tillfälle för
uppdatering blir i januari 2021. Om ni vill anmäla ändring, kontakta styrelsen via
e-post brfpostsacken11@gmail.com.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Den 1/10 genomfördes en inspektion av fastighetens ventilation av AB Franska
Bukten. Tyvärr gavs inte möjlighet att komma in i alla lägenheter. Berörda
lägenhetsinnehavare kommer att kontaktas.

Var med och sköt om vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår
förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.
Bokning av gården (under sommarhalvåret) sker i vita brevlådan på gården.
Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens
Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan. Observera att det åligger
bostadsrättshavaren att informera sina gäster och andrahandsboende om vilka regler
som gäller.

Vinden och källaren
Vi vill påminna om vikten av att låsa dörrarna till vinden och källaren! De lämnas
alltför ofta olåsta.
På grund av brandrisk får inga möbler eller andra föremål placeras i det allmänna
utrymmet på vinden. Vi ber alla boende att respektera detta.

Teknisk förvaltare: BeWe Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.

Fel i huset rapporteras till Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com.

Nycklar: Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.

Hemsida: www.postsacken11.se
E-post: brfpostsacken11@gmail.com

Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Sanna Göthlin sanna.gothlin@hotmail.com
 Sekreterare Meric Algün mericalgun@gmail.com
 Kassör Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
 Ledamot Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ledamot Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Ledamot Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Ledamot Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Gårdsgruppen: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ansvar för sociala event: Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Elin Lawless elin.b.lawless@gmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 28 september 2020

Nästa styrelsemöte är den 21 oktober. Vill du ha upp något på
dagordningen, kontakta vår styrelseordförande Sanna Göthlin,
sanna.gothlin@hotmail.com.
Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp
på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

Passersystem
Det nya passersystemet med passerbrickor och porttelefon är nu satt i bruk.
Passerbrickorna delas ut i brevinkasten till de boende som har meddelat styrelsen
önskat antal brickor och vilket/vilka telefonnummer som ska knytas till porttelefonen.
Om ni inte redan har meddelat detta, gör det till brfpostsacken11@gmail.com.
Ändringar av boendes uppgifter gällande passersystemet kommer att meddelas av
styrelsen till AB Hornsplans Låsservice en gång i kvartalet.
Portkoden kommer att tas ur bruk och därefter är det passerbricka/porttelefon/nyckel
som gäller.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Som tidigare meddelats via nyhetsbrevet och informationsblad från AB Franska
Bukten kommer en inspektion av fastighetens ventilation att utföras torsdagen den
1 oktober kl 8:00-16:00.

Klottersanering
Tyvärr har vi återigen klotter på fasaden, både mot Wollmar Yxkullsgatan och
Rosenlundsgatan. Klottersanering är beställd. Berörda delar av fasaden kommer att
målas i vår.

Var med och sköt om vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår
förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.
Höststädning av vår bostadsrättsförenings del av gården kommer att ske söndagen
den 25 oktober kl 11.
Bokning av gården sker i vita brevlådan på gården.
Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens
Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan.
Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och
andrahandsboende om vilka regler som gäller.
Hundar är varmt välkomna på gården, men rastning får inte ske här. Vi ber också
hundägare att ha sina hundar kopplade på gården och i övriga allmänna utrymmen.

Vinden
På grund av brandrisk får inga möbler eller andra föremål placeras i det allmänna
utrymmet på vinden. Vi ber alla boende att respektera detta.

Teknisk förvaltare: BeWe Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.
Fel i huset rapporteras till Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com.
Nycklar: Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.
Hemsida: www.postsacken11.se
E-post: brfpostsacken11@gmail.com
Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Sanna Göthlin sanna.gothlin@hotmail.com
 Sekreterare Meric Algün mericalgun@gmail.com
 Kassör Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
 Ledamot Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ledamot Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Ledamot Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Ledamot Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Gårdsgruppen: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ansvar för sociala event: Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Elin Lawless elin.b.lawless@gmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 30 augusti 2020

Nästa styrelsemöte är den 23 september. Vill du ha upp något på
dagordningen, kontakta vår styrelseordförande Sanna Göthlin,
sanna.gothlin@hotmail.com.
Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp
på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

Passersystem
Det nya passersystemet med passerbrickor och porttelefon kommer att sättas i bruk
så snart nödvändiga installationer är gjorda.
Styrelsen saknar information från några lägenheter gällande önskat antal
passerbrickor och vilket/vilka telefonnummer som ska knytas till porttelefonen. Om ni
inte redan har meddelat detta, gör det till brfpostsacken11@gmail.com.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
En inspektion av fastighetens ventilation kommer att utföras av AB Franska Bukten
torsdagen den 1 oktober kl 8:00-16:00.
I samband med denna behövs tillträde till alla lägenheter, antingen genom att den
boende är hemma och öppnar eller genom att lägenhetsnyckel lämnas till Franska
Buktens personal kl 7:45-8:00. Nyckeln kommer att återlämnas i brevlådeinkastet
samma dag.
Mer information kommer!
Observera att spisfläktar inte får vara anslutna till fastighetens ventilationssystem!
Om detta ändå är fallet kommer matos och eventuell cigarettrök att spridas till andra
lägenheter.

Inbrott i närområdet
Nyligen har det varit inbrott dagtid i lägenheter på Brännkyrkagatan/Hornsgatan.
Polisen misstänker att tjuvarna har haft med sig låssmed, eftersom ytterdörrarna var
låsta med både över- och underlås, men saknade låskåpa. Det var ”proffsiga” inbrott
utan vandalism, men kontanter, datorer och guldsmycken blev stulna.
Två män som såg ut som byggjobbare hade setts på gården under dagen.
Vi får hjälpas åt att hålla koll så att inga obehöriga kommer in eller uppehåller sig i
huset eller på gården. Det är viktigt att se till att porten går i lås och att ha uppsikt ifall
vi ställer upp porten tillfälligt. Häromdagen hade vi, igen, påhälsning i av personer
som inte har anknytning till huset. De satt och rökte i trappan innanför dörren till
gården och blev aggressiva när en boende sa till.

Var med och sköt om vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår
förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.
Bokning av gården sker i vita brevlådan på gården.
Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens
Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan.
Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och
andrahandsboende om vilka regler som gäller.
Hundar är varmt välkomna på gården, men rastning får inte ske här. Vi ber också
hundägare att ha sina hundar kopplade på gården och i övriga allmänna utrymmen.

Vinden
På grund av brandrisk får inga möbler eller andra föremål placeras i det allmänna
utrymmet på vinden. Vi ber alla boende att respektera detta.

Teknisk förvaltare
Från och med den 1 mars 2020 har vi en ny teknisk förvaltare, BeWe
Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.

Fel i huset skall som tidigare rapporteras till Mattias Johansson,
m.johansson90@gmail.com.

Nycklar
Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.

Hemsida www.postsacken11.se
E-post brfpostsacken11@gmail.com
Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Sanna Göthlin sanna.gothlin@hotmail.com
 Sekreterare Meric Algün mericalgun@gmail.com
 Kassör Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
 Ledamot Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ledamot Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Ledamot Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Ledamot Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Gårdsgruppen: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ansvar för sociala event: Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Elin Lawless elin.b.lawless@gmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 6 juni 2020

Nästa styrelsemöte är den 16 juni. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta
vår styrelseordförande Sanna Göthlin, sanna.gothlin@hotmail.com.
Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp
på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

Passersystem
Det nya passersystemet med passerbrickor och porttelefon kommer att sättas i bruk
så snart nödvändiga installationer är gjorda. Mer information kommer!

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
En inspektion av fastighetens ventilation kommer att göras efter sommaren.
I samband med denna behövs tillträde till alla lägenheter, antingen genom att den
boende är hemma och öppnar eller genom att lägenhetsnyckel lämnas till anvisad
person. Mer information kommer!
Observera att spisfläktar inte får vara anslutna till fastighetens ventilationssystem!
Om detta ändå är fallet kommer matos och eventuell cigarettrök att spridas till andra
lägenheter.

Var med och sköt om vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår
förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.
Bokning av gården sker i vita brevlådan på gården.
Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens
Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan.
Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och
andrahandsboende om vilka regler som gäller.
Hundar är varmt välkomna på gården, men rastning får inte ske här. Vi ber också
hundägare att ha sina hundar kopplade på gården och i övriga allmänna utrymmen.

Vinden
På grund av brandrisk får inga möbler eller andra föremål placeras i det allmänna
utrymmet på vinden. Vi ber alla boende att respektera detta.
Teknisk förvaltare
Från och med den 1 mars 2020 har vi en ny teknisk förvaltare, BeWe
Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.
Fel i huset skall som tidigare rapporteras till Mattias Johansson,
m.johansson90@gmail.com.
Nycklar
Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.

Hemsida www.postsacken11.se
E-post brfpostsacken11@gmail.com
Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Sanna Göthlin sanna.gothlin@hotmail.com
 Sekreterare Meric Algün mericalgun@gmail.com
 Kassör Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
 Ledamot Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ledamot Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Ledamot Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Ledamot Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Gårdsgruppen: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ansvar för sociala event: Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Karin Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 25 februari 2020

Nästa styrelsemöte är den 11 mars. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta
vår styrelseordförande Andreas Koskinas, koskinas.andreas@gmail.com.
Nyhetsbreven ges ut varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp på
anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.
Ni som idag inte finns på kontaktlistan, men vill ha nyhetsbrevet via e-post, meddela
Marianne Sundell på ovanstående e-postadress!

Passersystem
Vi kommer att köpa in ett passersystem med passerbrickor och porttelefon. Detta
bland annat med anledning av den senaste tidens återkommande problem med
obehöriga som kommer över portkoden, manipulerar låset i entrédörren och vistas i
trapphuset.
Dörröppnaren vid entrédörren är trasig och kommer att tas bort.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
En inspektion av fastighetens ventilation kommer att ske inom kort. I samband med
denna behövs tillträde till alla lägenheter, antingen genom att den boende är hemma
och öppnar eller genom att lägenhetsnyckel lämnas till anvisad person. Mer
information kommer!
Observera att spisfläktar inte får vara anslutna till fastighetens ventilationssystem!
Om detta ändå är fallet kommer matos och eventuell cigarettrök att spridas till andra
lägenheter.

Årsmöte 7 maj – nya styrelseledamöter behövs!
Vi vill redan nu flagga för bostadsrättsföreningens årsmöte. I samband med detta
sker minst en avgång i styrelsen, varför vi behöver få in fler ledamöter, gärna nya
boende. Till exempel vore en ekonom guld värd!

Gå med i Gårdsgruppen för att sköta vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Kerstin Lundgren, kerstinlundgren49@hotmail.com, som bor i vårt hus,
om du vill engagera dig i gårdens skötsel. Bokning av gården sker i vita brevlådan på
gården. Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret
Postsäckens Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan.
Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och
andrahandsboende om vilka regler som gäller.
Hundar är varmt välkomna på gården, men rastning får inte ske här. Vi ber också
hundägare att ha sina hundar kopplade på gården och i övriga allmänna utrymmen.
Vinden
På grund av brandrisk får inga möbler eller andra föremål placeras i det allmänna
utrymmet på vinden. Vi ber alla boende att respektera detta.
Teknisk förvaltare
Från och med den 1 mars 2020 har vi en ny teknisk förvaltare, BeWe
Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.
Fel i huset skall som tidigare rapporteras till Mattias Johansson,
m.johansson90@gmail.com.
Nycklar
Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.
Hemsida www.postsacken11.se
E-post brfpostsacken11@gmail.com
Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Andreas Koskinas, koskinas.andreas@gmail.com
 Vice ordförande Kerstin Lundgren, kerstinlundgren49@hotmail.com
 Sekreterare Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com, och Isabella
Råhlén, isabella.rahlen@gmail.com
 Kassör Isabella Råhlén, isabella.rahlen@gmail.com
 Ledamot Johni Tadi, johni@tadi.se
 Ledamot Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Johni Tadi, johni@tadi.se
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson, m.johansson@gmail.com
 Gårdsgruppen: Kerstin Lundgren, kerstinlundgren49@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Karin Lönnheden, karinlonnheden@hotmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 6 januari 2020

God fortsättning på det nya året!

Nästa styrelsemöte är den 15 januari. Vill du ha upp något på
dagordningen, kontakta vår styrelseordförande Andreas Koskinas,
koskinas.andreas@gmail.com.
Nyhetsbreven ges ut varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp på
anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

Vår ekonomi är mycket god

Föreningen har en mycket god ekonomi och inga inom kort uppkommande behov av
större renoveringar.

Gå med i Gårdsgruppen för att sköta vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Kerstin Lundgren, kerstinlundgren49@hotmail.com, som bor i vårt hus,
om du vill engagera dig i gårdens skötsel. Bokning av gården sker i vita brevlådan på
gården. Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret
Postsäckens Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan.
Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och
andrahandsboende om vilka regler som gäller.
Hundar är varmt välkomna på gården, men rastning får inte ske här. Vi ber också
hundägare att ha sina hundar kopplade på gården och i övriga allmänna utrymmen.

Vinden
På grund av brandrisk får inga möbler eller andra föremål placeras i det allmänna
utrymmet på vinden. Vi ber alla boende att respektera detta.
Teknisk förvaltare

Från och med den 1 januari 2020 har vi en ny teknisk förvaltare, BeWe
Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.
Fel i huset skall som tidigare rapporteras till Mattias Johansson,
m.johansson90@gmail.com.

Ventilation i hissrummet
Vi har under sommaren 2019 fått problemet med bristande ventilation i hissrummet
åtgärdat och märker en tydlig förbättring. Dock händer det ändå ibland att hissen inte
fungerar som den ska. Om detta inträffar, kontakta någon i styrelsen för justering av
ventilationen.

Nycklar
Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.

Hemsida www.postsacken11.se
E-post brfpostsacken11@gmail.com
Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Andreas Koskinas, koskinas.andreas@gmail.com
 Vice ordförande Kerstin Lundgren, kerstinlundgren49@hotmail.com
 Sekreterare Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com, och Isabella
Råhlén, isabella.rahlen@gmail.com
 Kassör Isabella Råhlén, isabella.rahlen@gmail.com
 Ledamot Johni Tadi, johni@tadi.se
 Ledamot Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Johni Tadi, johni@tadi.se
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson, m.johansson@gmail.com
 Gårdsgruppen: Kerstin Lundgren, kerstinlundgren49@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Karin Lönnheden, karinlonnheden@hotmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev- november 2018

Bostadsrättsföreningen har sedan senaste nyhetsbrevet haft fyra styrelsemöten.
Nästa möte är 11 december. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår
styrelseordförande Johan Mann via bojohanmann@gmail.com
Det är ganska mycket information i detta nyhetsbrev och vår ambition framöver är att
dessa ska komma med något tätare intervall.
Ett rop på hjälp
Det är kul att kunna konstatera att vi alla bor i en väl fungerande förening som har
god ekonomi och en bra sammanhållning.
Det som bidragit till väl fungerande processer och ekonomi det är framförallt det
fantastiska arbete som tidigare styrelser lagt ner. Den senaste mandatperioden har
dock styrelsen drabbats av ett antal avhopp. Inte mindre än tre ledamöter, varav
ordförande och kassör, har lämnat eller kommer att lämna styrelsen eftersom de sålt
eller står i begrepp att sälja sina lägenheter.
Sammantaget innebär det att vi behöver hjälp.
Ordförandeposten tar jag hand om fram till och med nästa årsmöte.
Däremot behöver vår kassör sedan lång tid tillbaka, Anders Schüllerqvist, ersättas
från och med februari 2019 till och med nästa årsmöte under våren 2019. I kassörens
uppgifter ingår att betala löpande fakturor, ta fram ekonomiska rapporter och
hanterar årsredovisning mm inför föreningens årsmöte. Vi skulle gärna se att någon
person med kunskaper i ekonomi skulle kunna ta uppdraget. Anders har lovat att
bistå med överlämning och genomgång.
Hör gärna av er till Johan Mann – bojohanmann@gmail.com – om ni kan tänka er att
på något vis hjälpa till, som kassör eller på annat vis fram till och med årsmötet i vår.
Kom på årets glögg!
Söndagen den 2/12 klockan 15:00 upprätthåller vi vår trevliga tradition att bjuda alla
boende på glögg, lussebullar och pepparkakor. Kom gärna förbi om än bara för en
liten stund och säg hej till dina grannar!
Vår ekonomi är mycket god
Föreningen har en mycket god ekonomi och inga inom kort uppkommande behov av
större renoveringar.
Vi har som tidigare meddelats sålt vår hyreslägenhet och har i samband med det
gjort en amortering som minskar föreningens lånebörda och sänker
räntekostnaderna.
Flugor i huset
Styrelsen har med hjälp av uppmärksamma medlemmar konstaterat att det av något
okänt skäl varit mycket flugor i trapphus som även tagit sig in i lägenheter.Vi har kontaktat Anticimex för att försöka reda ut var flugsamlingen har sitt ursprung
(soprum, tvättstuga etc.). Om ni har någon information om detta får ni gärna kontakta
någon av oss i styrelsen.
Beslut att renovera toalett i källaren samt fräscha upp hisskorg och ytterdörr
I samband med styrelsemöten under hösten har styrelsen beslutat att göra en
ytrenovering av toalett i källaren samt att fräscha upp ytterdörr och hisskorg. Offerter
håller för närvarande på att samlas in.
Renovering av värmeslingor
Under förra vintern slutade våra värmeslingor i stuprör mm att fungera, vilket gjorde
att det blev mycket isbildning. Styrelsen har tagit in en offert för att renovera dessa
men inväntar ytterligare offert för att få en prisjämförelse.
Nyckelansvariga
Om ni behöver göra nya nycklar är nyckelansvariga numer Johan Mann och Isabella
Råhlén. Kontakta någon av dessa om ni behöver göra ytterligare nycklar via
Zinkensdamms Sko & Nyckelservice (Ringvägen 10).
Gå med i Gårdsgruppen för att sköta vår fina gård
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Kerstin Lundgren kerstinlundgren49@hotmail.com eller Mårten Tovle
'marten.tovle@gmail.com' som bor i vårt hus, om du vill engagera dig med gårdens
skötsel. Bokning av gården sker i vita brevlådan på gården. Sänd gärna in dina idéer
för gården på Facebook gruppen kvarteret Postsäcken.
Fel i huset skall rapporteras till Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com 
Synpunkter på Nyhetsbladet. Har du synpunkter på nyhetsbladet sänd dessa till
bojohanmann@gmail.com
Kalender
 Glöggmingel 2 december kl 15:00
 Styrelsemöte 11 december
 
Hemsida www.postsacken11.se
Styrelsen för Brf. Postsäcken 11
 Ordförande och redaktör för nyhetsbladet,
Johan Mannbojohanmann@gmail.com
 Sekreterare och revisor, Yvette NiIsson yvettenilsson85@gmail.com
 Kassör, Anders Schüllerqvist anders.sch@telia.com
 Medlemsansvarig, Andreas Koskinas koskinas.andreas@gmail.com
 Gårdsgrupp, Kerstin Lundgren kerstinlundgren49@hotmail.com
 Ledamot, Isabella Råhlen isabella.rahlen@gmail.com
 Ledamot, Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Hemsideansvar  Isabella Råhlen isabella.rahlen@gmail.com
 Valberedning: Frida Hallen fridahallen@hotmail.com och Karin Lönnheden
karinlonnheden@hotmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsblad: Johan Mann, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50 Stockholm – e-
mail bojohanmann@gmail.com,  mobil +46 76 762 69 63
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev – Juni 2018

God fortsättning på nationaldagen,
Styrelsen hade sitt sista möte innan sommaruppehåll den 5/6, nästa möte efter sommaren hålls den 28/8. Följande information vill vi dela med oss från detta möte;
Inventering behov av upprustning fönster och balkongdörrar mot gården – vänligen återkoppla
Vi skulle behöva er hjälp med att inventera behovet av att rusta upp balkongdörrar, fönsterbleck samt fönsterkarmar som vetter mot gården. Så ni som har fönster, och eller balkongdörr mot gård, har ni möjlighet att svara på detta mail hur ni ser på behovet för er, dvs tror ni något behöver bytas ut eller är det i så bra skick att lite färg skulle räcka? Efter denna inventering kommer vi gå vidare för se hur behovet är i stort och vilka alternativ som finns.
 
Försäljning av hyreslägenhet
Vi är mycket glada att kunna informera er att vi har sålt hyreslägenheten på bottenplan och gjort en större vinst än vi hade räknat med. Bedömningen var att försäljningen skulle kunna inbringa mellan 3,5 och 4,0 MSEK till föreningen men slutpriset hamnade strax över 4.4 MSEK efter mäklararvodet dragits av. Vi jobbar vidare i enlighet med verksamhetsplanen som presenterades i stämmomaterialet och på stämman, vilket bland annat innebär sänkta avgifter med 10% (som redan kommunicerats) från juli samt att vi amorterar på våra lån. För er som är nyfikna på vem som skötte försäljningen kan vi informera att det var Gabriella Gomez på BoSTHLM (gabriella.gomez@bosthlm.se, 073-9808211).
Föreningens ekonomi
Som tidigare förmedlats är föreningens ekonomi god och i och med den lyckade försäljningen har våra förutsättningar förbättrats ytterligare.
Styrelsesammansättning
I och med att styrelsen numera är fulltalig och vissa personer har lämnat mot att nya har kommit har vi fördelat om lite bland våra ansvarsområden, ni ser nedan vilka roller vi har och vem som besitter varje roll, i trapphuset  kommer ni inom kort finna denna information tillsammans med kontaktuppgifterna.
Ordförande – Fredrik Haggren
Vice Ordförande – Johan Mann (Ny i styrelsen)
Kassör – Anders Schullerqvist
Gårdsfru – Kerstin Lundgren
Hemsida – Gunnar Karlsson
Teknisk förvaltning – Mattias Johansson (Ny i styrelsen)
Medlemsansvarig – Andreas Koskinas
Suppleant – Isabella Råhlen (Ny i styrelsen)
Revisor – Yvette Nilsson
GDPR
Styrelsen och vår förvaltare SBC följer reglerna i enlighet med GDPR och för vidare frågor och information gällande detta ber vi er antingen kontakta styrelsen avseende hantering inom föreningen och SBC gällande deras hantering av information.
Tills vi hörs eller ses önskar styrelsen er alla en riktigt fin sommar.
Posted in Okategoriserade | Leave a comment