Nyhetsbrev Postsäcken 11, april 2022

Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp på anslagstavlan i trapphuset. Om du inte finns med på e-postlistan eller om du har synpunkter på nyhetsbreven, kontakta Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

 

Vill du ha upp något på dagordningen till nästa styrelsemöte, den 2 maj, kontakta styrelsen brfpostsacken11@gmail.com.

Reservera den 11 maj, då det är dags för årets föreningsstämma! Ta chansen att påverka hur nästa års styrelse ska se ut och varför inte gå med själv? Kallelse kommer.

 

Tvättstugan: Värmen i torkskåpet i har varit ojämn. Vitvarutekniker har tittat på det, men har inte hittat något fel.

Porten slår periodvis igen för hårt, men andra gånger går den inte igen alls. BeWe Fastighetsservice har försökt lösa problemet flera gånger. Nu står det klart att porten har spruckit, varför styrelsen kommer att se till att den renoveras.

En del boende har problem med sina handdukstorkar, som inte blir varma. Vi tittar på detta tillsammans med BeWe Fastighetsservice.

Under det kommande verksamhetsåret behöver vi se över balkongerna, eftersom en del av dem behöver renoveras.

 

Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas om! Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.

Gå gärna med i Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens Gårdsgrupp!

Den 24 april med start kl 14 har vi vårstädning i kvarteret Postsäcken. Vi gör gården fin inför den varma säsongen, samtidigt som vi fixar med sådant som behöver åtgärdas i vår egen trappuppgång. Gårdsgruppen bjuder på fika och grillad korv. Passa på att göra en insats för vår gemensamma inne- och utemiljö och samtidigt lära känna grannarna på gården!

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan. Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och andrahandsboende om vilka regler som gäller.

OBS att korttidsuthyrning, till exempel Airbnb, enligt föreningens stadgar får ske i den utsträckning styrelsen beslutar. Det är alltså viktigt att informera styrelsen innan man hyr ut.

Föreskrifter gällande ombyggnad och renovering finns på föreningens hemsida http://postsacken11.se/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Bygga-om-och-renovera.pdf.

Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice, Ringvägen 17.

Passersystemet: Porttelefonen är avstängd mellan kl 22:00 och 07:00. Passerbrickorna fungerar dock dygnet runt.

Ändringar av boendes uppgifter gällande passersystemet kommer att meddelas av styrelsen till AB Hornsplans Låsservice en gång i kvartalet. Om ni vill anmäla ändring, kontakta styrelsen via e-post brfpostsacken11@gmail.com.

 

Fel i huset rapporteras till Sanna Lüning, 71sann@gmail.com.

Teknisk förvaltare: BeWe Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04 eller             e-post felanmalan@bewe.nu.

Fastighetsjour: Vid akuta problem (till exempel omfattande vattenläcka eller elfel) vardagar kl 16:00-07:00, helger kl 00:00-24:00, kontakta Dygnet Runt,         jourtelefon 08-18 70 00.

 

Hemsida: www.postsacken11.se

 

E-post: brfpostsacken11@gmail.com

Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:

 

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11, 17 januari 2022

Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp på anslagstavlan i trapphuset. Om du inte finns med på e-postlistan eller om du har synpunkter på nyhetsbreven, kontakta Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

Vill du ha upp något på dagordningen till nästa styrelsemöte, den 7 februari, kontakta ordförande Filippa Markai filippa.markai@gmail.com.

Rensning bland cyklar pågår. Vi har börjat med cykelförrådet i källaren. Brev om detta har gått ut till alla boende. När det gäller cyklarna utomhus planeras en cykelrensning som samordnas med föreningarna som vi delar gård med.

Städning av tvättstugan faller huvudsakligen på oss boende som använder den. Det handlar bland annat om att torka rent i tvättmedelsfacken och att ta bort luddet i torktumlaren. Kort sagt: Lämna tvättstugan i det skick du önskar finna den! Mer utförlig information finns på anslag i tvättstugan.

Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas om! Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.

Gå gärna med i Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens Gårdsgrupp!

Råttor på gården blev ett problem under sommaren. Anticimex har satt ut fällor med råttgift och hittills har detta varit framgångsrikt.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan. Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och andrahandsboende om vilka regler som gäller.

OBS att korttidsuthyrning, till exempel Airbnb, enligt föreningens stadgar får ske i den utsträckning styrelsen beslutar. Det är alltså viktigt att informera styrelsen innan man hyr ut.

Föreskrifter gällande ombyggnad och renovering finns på föreningens hemsida http://postsacken11.se/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Bygga-om-och-renovera.pdf.

Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice, Ringvägen 17.

Passersystemet: Porttelefonen är avstängd mellan kl 22:00 och 07:00. Passerbrickorna fungerar dock dygnet runt.

Ändringar av boendes uppgifter gällande passersystemet kommer att meddelas av styrelsen till AB Hornsplans Låsservice en gång i kvartalet. Om ni vill anmäla ändring, kontakta styrelsen via e-post brfpostsacken11@gmail.com.

Fel i huset rapporteras till Sanna Lüning, 71sann@gmail.com.

Teknisk förvaltare: BeWe Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04 eller             e-post felanmalan@bewe.nu.

Fastighetsjour: Vid akuta problem (till exempel omfattande vattenläcka eller elfel) vardagar kl 16:00-07:00, helger kl 00:00-24:00, kontakta Dygnet Runt,         jourtelefon 08-18 70 00.

 E-post: brfpostsacken11@gmail.com

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11, 31 oktober 2021

Vill du ha upp något på dagordningen till nästa styrelsemöte, kontakta ordförande Filippa Markai filippa.markai@gmail.com.

Varmvattnet ska nu vara i sin ordning. Utrustningen som styr temperatur och fördelning är utbytt.

Rensning bland cyklar kommer att genomföras. Vii börjar med cykelförrådet i källaren. Brev om detta har gått ut till alla boende. När det gäller cyklarna utomhus planeras en cykelrensning som samordnas med föreningarna som vi delar gård med.

Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas om! Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.

Gå gärna med i Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens Gårdsgrupp!

Råttor på gården blev ett problem under sommaren. Anticimex har satt ut fällor med råttgift och hittills har detta varit framgångsrikt.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan. Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och andrahandsboende om vilka regler som gäller.

OBS att korttidsuthyrning, till exempel Airbnb, enligt föreningens stadgar får ske i den utsträckning styrelsen beslutar. Det är alltså viktigt att informera styrelsen innan man hyr ut.

Föreskrifter gällande ombyggnad och renovering finns på föreningens hemsida http://postsacken11.se/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Bygga-om-och-renovera.pdf.

Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice, Ringvägen 17.

Passersystemet: Porttelefonen är avstängd mellan kl 22:00 och 07:00. Passerbrickorna fungerar dock dygnet runt.

Ändringar av boendes uppgifter gällande passersystemet kommer att meddelas av styrelsen till AB Hornsplans Låsservice en gång i kvartalet. Om ni vill anmäla ändring, kontakta styrelsen via e-post brfpostsacken11@gmail.com.

Fel i huset rapporteras till Sanna Lüning, 71sann@gmail.com.

Teknisk förvaltare: BeWe Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04 eller             e-post felanmalan@bewe.nu.

Fastighetsjour: Vid akuta problem (till exempel omfattande vattenläcka eller elfel) vardagar kl 16:00-07:00, helger kl 00:00-24:00, kontakta Dygnet Runt,         jourtelefon 08-18 70 00.

Hemsida: www.postsacken11.se

E-post: brfpostsacken11@gmail.com

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11, 30 augusti 2021

Nästa styrelsemöte är den 20/9. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta ordförande Filippa Markai filippa.markai@gmail.com.

Varmvattnet har för en del boende varit i varmaste laget den senaste tiden. Detta beror på fel i styrningsutrustningen och den kommer sannolikt behöva bytas ut.

Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas om! Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.

Gå gärna med i Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens Gårdsgrupp!

Råttor på gården har tyvärr blivit ett problem under sommaren. Anticimex har satt ut fällor med råttgift. De har även undersökt källare/soprum för att säkerställa att inga råttor har tagit sig in i fastigheten. Hittills har det inte synts spår av råttor inomhus.

Gemensam rensning bland växtligheten på gården sker söndagen den 5 september kl 15:00. Det är även fritt fram att rensa vid andra tidpunkter för den som vill, redskap och säckar finns i boden.

Bokning av bord på gården görs genom att skriva i kalendern i den vita brevlådan på gården. Ange ditt namn och telefonnummer, ”brf Postsäcken 11”, vilket/vilka bord du vill boka samt under vilken tid. Du kan boka upp till 3 bord samtidigt under högst 6 timmar.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan. Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och andrahandsboende om vilka regler som gäller.

OBS att korttidsuthyrning, till exempel Airbnb, enligt föreningens stadgar får ske i den utsträckning styrelsen beslutar. Det är alltså viktigt att informera styrelsen innan man hyr ut.

 Nycklar

Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice, Ringvägen 17.

Passersystemet

Porttelefonen är avstängd mellan kl 22:00 och 07:00. Passerbrickorna fungerar dock dygnet runt.

Ändringar av boendes uppgifter gällande passersystemet kommer att meddelas av styrelsen till AB Hornsplans Låsservice en gång i kvartalet. Om ni vill anmäla ändring, kontakta styrelsen via e-post brfpostsacken11@gmail.com.

 

Fel i huset rapporteras till Sanna Lüning, 71sann@gmail.com.

Teknisk förvaltare: BeWe Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.

 

 E-post: brfpostsacken11@gmail.com

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 27 maj 2021

På föreningsstämman den 5 maj valdes en ny styrelse, se längst ner i nyhetsbrevet.

Nästa styrelsemöte är den 14/6. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår styrelseordförande Sanna Göthlin, sanna.gothlin@hotmail.com.

Porten i entrén

Det är fortfarande en utmaning att få porten att slå igen lagom hårt, men BeWe justerar stängningen allt eftersom.

Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas om! Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.

Gå gärna med i Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens Gårdsgrupp!

Bokning av bord på gården görs genom att skriva i kalendern i den vita brevlådan på gården. Ange ditt namn och telefonnummer, ”brf Postsäcken 11”, vilket/vilka bord du vill boka samt under vilken tid. Du kan boka upp till 3 bord samtidigt under högst 6 timmar.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan. Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och andrahandsboende om vilka regler som gäller.

Nycklar

Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice, Ringvägen 17.

Passersystemet

Porttelefonen är avstängd mellan kl 22:00 och 07:00. Passerbrickorna fungerar dock dygnet runt.

Ändringar av boendes uppgifter gällande passersystemet kommer att meddelas av styrelsen till AB Hornsplans Låsservice en gång i kvartalet. Om ni vill anmäla ändring, kontakta styrelsen via e-post brfpostsacken11@gmail.com.

Fel i huset rapporteras till Sanna Lüning, 71sann@gmail.com.

Teknisk förvaltare: BeWe Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.

Hemsida: www.postsacken11.se

E-post: brfpostsacken11@gmail.com

Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:

 • Ordförande Sanna Göthlin sanna.gothlin@hotmail.com
 • Sekreterare Meric Algün mericalgun@gmail.com
 • Kassör Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
 • Ledamot Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 • Ledamot Sanna Lüning, 71sann@gmail.com
 • Ledamot Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 • Ledamot Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 • Suppleant Ranin Youssef raninyoussef@hotmail.com

Ansvarsområden i styrelsen:

 • Medlemsansvarig: Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 • Fastighetsansvarig: Sanna Lüning, 71sann@gmail.com
 • Ansvar för sociala event: Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 • Gårdsgruppen: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 • Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com

Valberedning:

 • Ida Gunnedal ida@gunnedal.se
 • Valberedning: Karin Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 21 mars 2021

Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp
på anslagstavlan i trapphuset. Om du inte finns med på e-postlistan eller om du har
synpunkter på nyhetsbreven, kontakta Marianne Sundell,
marianne_sundell@hotmail.com .

Nästa styrelsemöte är den 7/4. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår
styrelseordförande Sanna Göthlin, sanna.gothlin@hotmail.com.

Obehaglig lukt från avloppsrören
En del boende känner av och till att det kommer avloppslukt från rören. Stamspolning
är beställd och kommer att utföras i mitten av april. Närmare information kommer!

Porten i entrén slår emellanåt igen hårt. Anledningen är temperaturväxlingar. BeWe
justerar portens stängning allt eftersom.

Torktumlaren har nu blivit reparerad. Det var drivremmen som behövde bytas ut.

Var med och sköt om vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår
förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.
Bokning av gården sker genom att skriva i kalendern i den vita brevlådan på gården.
Gå gärna med i Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens Gårdsgrupp!

Söndagen den 28 mars kl 11:00 är det gårdsstädning!

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan. Observera att det åligger
bostadsrättshavaren att informera sina gäster och andrahandsboende om vilka regler
som gäller.

Fel i huset rapporteras till Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com.

Nycklar: Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.

Passersystemet
Porttelefonen är avstängd mellan kl 22:00 och 07:00. Passerbrickorna fungerar dock
dygnet runt.
Ändringar av boendes uppgifter gällande passersystemet kommer att meddelas av
styrelsen till AB Hornsplans Låsservice en gång i kvartalet. Om ni vill anmäla
ändring, kontakta styrelsen via e-post brfpostsacken11@gmail.com.

Teknisk förvaltare: BeWe Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.

Hemsida: www.postsacken11.se
E-post: brfpostsacken11@gmail.com

Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Sanna Göthlin sanna.gothlin@hotmail.com
 Sekreterare Meric Algün mericalgun@gmail.com
 Kassör Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
 Ledamot Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ledamot Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Ledamot Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Ledamot Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Gårdsgruppen: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ansvar för sociala event: Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Elin Lawless elin.b.lawless@gmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 17 januari 2021

Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp
på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

Nästa styrelsemöte är den 10/2. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta
vår styrelseordförande Sanna Göthlin, sanna.gothlin@hotmail.com.

Obehaglig lukt från avloppsrören
En del boende känner av och till att det kommer avloppslukt från rören. BeWe är
kontaktade och bedömer att det är dags för stamspolning. Detta kommer att beställas
snarast.

Om det känns kallt i lägenheten trots att elementen står på max – pröva att lufta
elementen.

Portarna i entrén och mot gården går inte alltid igen som de ska, nu när det är kallt
ute. Vi behöver alla hjälpas åt att se till att de inte lämnas på glänt.

Var med och sköt om vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår
förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.
Bokning av gården sker genom att skriva i kalendern i den vita brevlådan på gården.
Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens
Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan. Observera att det åligger
bostadsrättshavaren att informera sina gäster och andrahandsboende om vilka regler
som gäller.

Fel i huset rapporteras till Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com.

Nycklar: Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.

Passersystemet
Porttelefonen är avstängd mellan kl 22:00 och 07:00. Passerbrickorna fungerar dock
dygnet runt.
Ändringar av boendes uppgifter gällande passersystemet kommer att meddelas av
styrelsen till AB Hornsplans Låsservice en gång i kvartalet. Om ni vill anmäla
ändring, kontakta styrelsen via e-post brfpostsacken11@gmail.com.

Teknisk förvaltare: BeWe Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.

Hemsida: www.postsacken11.se
E-post: brfpostsacken11@gmail.com

Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Sanna Göthlin sanna.gothlin@hotmail.com
 Sekreterare Meric Algün mericalgun@gmail.com
 Kassör Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
 Ledamot Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ledamot Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Ledamot Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Ledamot Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Gårdsgruppen: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ansvar för sociala event: Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Elin Lawless elin.b.lawless@gmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 20 november 2020

Nästa styrelsemöte är den 16/12. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår
styrelseordförande Sanna Göthlin, sanna.gothlin@hotmail.com.
Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp
på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

Det nya passersystemet
Passersystemet med passerbrickor och porttelefon är nu satt i bruk.
Observera att porttelefonen är avstängd mellan kl 22:00 och 07:00 (för att undvika
busringningar). Passerbrickorna fungerar dock dygnet runt.
Ändringar av boendes uppgifter gällande passersystemet kommer att meddelas av
styrelsen till AB Hornsplans Låsservice en gång i kvartalet. Nästa tillfälle för
uppdatering blir i januari 2021. Om ni vill anmäla ändring, kontakta styrelsen via
e-post brfpostsacken11@gmail.com.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Den 1/10 genomfördes en inspektion av fastighetens ventilation av AB Franska
Bukten. Tyvärr gavs inte möjlighet att komma in i alla lägenheter. Berörda
lägenhetsinnehavare kommer att kontaktas.

Var med och sköt om vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår
förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.
Bokning av gården (under sommarhalvåret) sker i vita brevlådan på gården.
Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens
Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan. Observera att det åligger
bostadsrättshavaren att informera sina gäster och andrahandsboende om vilka regler
som gäller.

Vinden och källaren
Vi vill påminna om vikten av att låsa dörrarna till vinden och källaren! De lämnas
alltför ofta olåsta.
På grund av brandrisk får inga möbler eller andra föremål placeras i det allmänna
utrymmet på vinden. Vi ber alla boende att respektera detta.

Teknisk förvaltare: BeWe Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.

Fel i huset rapporteras till Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com.

Nycklar: Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.

Hemsida: www.postsacken11.se
E-post: brfpostsacken11@gmail.com

Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Sanna Göthlin sanna.gothlin@hotmail.com
 Sekreterare Meric Algün mericalgun@gmail.com
 Kassör Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
 Ledamot Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ledamot Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Ledamot Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Ledamot Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Gårdsgruppen: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ansvar för sociala event: Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Elin Lawless elin.b.lawless@gmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 28 september 2020

Nästa styrelsemöte är den 21 oktober. Vill du ha upp något på
dagordningen, kontakta vår styrelseordförande Sanna Göthlin,
sanna.gothlin@hotmail.com.
Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp
på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

Passersystem
Det nya passersystemet med passerbrickor och porttelefon är nu satt i bruk.
Passerbrickorna delas ut i brevinkasten till de boende som har meddelat styrelsen
önskat antal brickor och vilket/vilka telefonnummer som ska knytas till porttelefonen.
Om ni inte redan har meddelat detta, gör det till brfpostsacken11@gmail.com.
Ändringar av boendes uppgifter gällande passersystemet kommer att meddelas av
styrelsen till AB Hornsplans Låsservice en gång i kvartalet.
Portkoden kommer att tas ur bruk och därefter är det passerbricka/porttelefon/nyckel
som gäller.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Som tidigare meddelats via nyhetsbrevet och informationsblad från AB Franska
Bukten kommer en inspektion av fastighetens ventilation att utföras torsdagen den
1 oktober kl 8:00-16:00.

Klottersanering
Tyvärr har vi återigen klotter på fasaden, både mot Wollmar Yxkullsgatan och
Rosenlundsgatan. Klottersanering är beställd. Berörda delar av fasaden kommer att
målas i vår.

Var med och sköt om vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår
förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.
Höststädning av vår bostadsrättsförenings del av gården kommer att ske söndagen
den 25 oktober kl 11.
Bokning av gården sker i vita brevlådan på gården.
Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens
Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan.
Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och
andrahandsboende om vilka regler som gäller.
Hundar är varmt välkomna på gården, men rastning får inte ske här. Vi ber också
hundägare att ha sina hundar kopplade på gården och i övriga allmänna utrymmen.

Vinden
På grund av brandrisk får inga möbler eller andra föremål placeras i det allmänna
utrymmet på vinden. Vi ber alla boende att respektera detta.

Teknisk förvaltare: BeWe Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.
Fel i huset rapporteras till Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com.
Nycklar: Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.
Hemsida: www.postsacken11.se
E-post: brfpostsacken11@gmail.com
Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Sanna Göthlin sanna.gothlin@hotmail.com
 Sekreterare Meric Algün mericalgun@gmail.com
 Kassör Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
 Ledamot Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ledamot Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Ledamot Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Ledamot Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Gårdsgruppen: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ansvar för sociala event: Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Elin Lawless elin.b.lawless@gmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 30 augusti 2020

Nästa styrelsemöte är den 23 september. Vill du ha upp något på
dagordningen, kontakta vår styrelseordförande Sanna Göthlin,
sanna.gothlin@hotmail.com.
Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp
på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

Passersystem
Det nya passersystemet med passerbrickor och porttelefon kommer att sättas i bruk
så snart nödvändiga installationer är gjorda.
Styrelsen saknar information från några lägenheter gällande önskat antal
passerbrickor och vilket/vilka telefonnummer som ska knytas till porttelefonen. Om ni
inte redan har meddelat detta, gör det till brfpostsacken11@gmail.com.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
En inspektion av fastighetens ventilation kommer att utföras av AB Franska Bukten
torsdagen den 1 oktober kl 8:00-16:00.
I samband med denna behövs tillträde till alla lägenheter, antingen genom att den
boende är hemma och öppnar eller genom att lägenhetsnyckel lämnas till Franska
Buktens personal kl 7:45-8:00. Nyckeln kommer att återlämnas i brevlådeinkastet
samma dag.
Mer information kommer!
Observera att spisfläktar inte får vara anslutna till fastighetens ventilationssystem!
Om detta ändå är fallet kommer matos och eventuell cigarettrök att spridas till andra
lägenheter.

Inbrott i närområdet
Nyligen har det varit inbrott dagtid i lägenheter på Brännkyrkagatan/Hornsgatan.
Polisen misstänker att tjuvarna har haft med sig låssmed, eftersom ytterdörrarna var
låsta med både över- och underlås, men saknade låskåpa. Det var ”proffsiga” inbrott
utan vandalism, men kontanter, datorer och guldsmycken blev stulna.
Två män som såg ut som byggjobbare hade setts på gården under dagen.
Vi får hjälpas åt att hålla koll så att inga obehöriga kommer in eller uppehåller sig i
huset eller på gården. Det är viktigt att se till att porten går i lås och att ha uppsikt ifall
vi ställer upp porten tillfälligt. Häromdagen hade vi, igen, påhälsning i av personer
som inte har anknytning till huset. De satt och rökte i trappan innanför dörren till
gården och blev aggressiva när en boende sa till.

Var med och sköt om vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår
förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.
Bokning av gården sker i vita brevlådan på gården.
Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens
Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan.
Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och
andrahandsboende om vilka regler som gäller.
Hundar är varmt välkomna på gården, men rastning får inte ske här. Vi ber också
hundägare att ha sina hundar kopplade på gården och i övriga allmänna utrymmen.

Vinden
På grund av brandrisk får inga möbler eller andra föremål placeras i det allmänna
utrymmet på vinden. Vi ber alla boende att respektera detta.

Teknisk förvaltare
Från och med den 1 mars 2020 har vi en ny teknisk förvaltare, BeWe
Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.

Fel i huset skall som tidigare rapporteras till Mattias Johansson,
m.johansson90@gmail.com.

Nycklar
Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.

Hemsida www.postsacken11.se
E-post brfpostsacken11@gmail.com
Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Sanna Göthlin sanna.gothlin@hotmail.com
 Sekreterare Meric Algün mericalgun@gmail.com
 Kassör Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
 Ledamot Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ledamot Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Ledamot Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Ledamot Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Gårdsgruppen: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ansvar för sociala event: Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Elin Lawless elin.b.lawless@gmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment