Nyhetsbrev Postsäcken 11 6 juni 2020

Nästa styrelsemöte är den 16 juni. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta
vår styrelseordförande Sanna Göthlin, sanna.gothlin@hotmail.com.
Nyhetsbreven ges ut cirka varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp
på anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

Passersystem
Det nya passersystemet med passerbrickor och porttelefon kommer att sättas i bruk
så snart nödvändiga installationer är gjorda. Mer information kommer!

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
En inspektion av fastighetens ventilation kommer att göras efter sommaren.
I samband med denna behövs tillträde till alla lägenheter, antingen genom att den
boende är hemma och öppnar eller genom att lägenhetsnyckel lämnas till anvisad
person. Mer information kommer!
Observera att spisfläktar inte får vara anslutna till fastighetens ventilationssystem!
Om detta ändå är fallet kommer matos och eventuell cigarettrök att spridas till andra
lägenheter.

Var med och sköt om vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com, som är vår
förenings representant i Gårdsgruppen, om du vill engagera dig i gårdens skötsel.
Bokning av gården sker i vita brevlådan på gården.
Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret Postsäckens
Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan.
Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och
andrahandsboende om vilka regler som gäller.
Hundar är varmt välkomna på gården, men rastning får inte ske här. Vi ber också
hundägare att ha sina hundar kopplade på gården och i övriga allmänna utrymmen.

Vinden
På grund av brandrisk får inga möbler eller andra föremål placeras i det allmänna
utrymmet på vinden. Vi ber alla boende att respektera detta.
Teknisk förvaltare
Från och med den 1 mars 2020 har vi en ny teknisk förvaltare, BeWe
Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.
Fel i huset skall som tidigare rapporteras till Mattias Johansson,
m.johansson90@gmail.com.
Nycklar
Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.

Hemsida www.postsacken11.se
E-post brfpostsacken11@gmail.com
Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Sanna Göthlin sanna.gothlin@hotmail.com
 Sekreterare Meric Algün mericalgun@gmail.com
 Kassör Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
 Ledamot Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ledamot Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Ledamot Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Ledamot Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Gårdsgruppen: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Ansvar för sociala event: Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Karin Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 25 februari 2020

Nästa styrelsemöte är den 11 mars. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta
vår styrelseordförande Andreas Koskinas, koskinas.andreas@gmail.com.
Nyhetsbreven ges ut varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp på
anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.
Ni som idag inte finns på kontaktlistan, men vill ha nyhetsbrevet via e-post, meddela
Marianne Sundell på ovanstående e-postadress!

Passersystem
Vi kommer att köpa in ett passersystem med passerbrickor och porttelefon. Detta
bland annat med anledning av den senaste tidens återkommande problem med
obehöriga som kommer över portkoden, manipulerar låset i entrédörren och vistas i
trapphuset.
Dörröppnaren vid entrédörren är trasig och kommer att tas bort.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
En inspektion av fastighetens ventilation kommer att ske inom kort. I samband med
denna behövs tillträde till alla lägenheter, antingen genom att den boende är hemma
och öppnar eller genom att lägenhetsnyckel lämnas till anvisad person. Mer
information kommer!
Observera att spisfläktar inte får vara anslutna till fastighetens ventilationssystem!
Om detta ändå är fallet kommer matos och eventuell cigarettrök att spridas till andra
lägenheter.

Årsmöte 7 maj – nya styrelseledamöter behövs!
Vi vill redan nu flagga för bostadsrättsföreningens årsmöte. I samband med detta
sker minst en avgång i styrelsen, varför vi behöver få in fler ledamöter, gärna nya
boende. Till exempel vore en ekonom guld värd!

Gå med i Gårdsgruppen för att sköta vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Kerstin Lundgren, kerstinlundgren49@hotmail.com, som bor i vårt hus,
om du vill engagera dig i gårdens skötsel. Bokning av gården sker i vita brevlådan på
gården. Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret
Postsäckens Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan.
Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och
andrahandsboende om vilka regler som gäller.
Hundar är varmt välkomna på gården, men rastning får inte ske här. Vi ber också
hundägare att ha sina hundar kopplade på gården och i övriga allmänna utrymmen.
Vinden
På grund av brandrisk får inga möbler eller andra föremål placeras i det allmänna
utrymmet på vinden. Vi ber alla boende att respektera detta.
Teknisk förvaltare
Från och med den 1 mars 2020 har vi en ny teknisk förvaltare, BeWe
Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.
Fel i huset skall som tidigare rapporteras till Mattias Johansson,
m.johansson90@gmail.com.
Nycklar
Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.
Hemsida www.postsacken11.se
E-post brfpostsacken11@gmail.com
Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Andreas Koskinas, koskinas.andreas@gmail.com
 Vice ordförande Kerstin Lundgren, kerstinlundgren49@hotmail.com
 Sekreterare Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com, och Isabella
Råhlén, isabella.rahlen@gmail.com
 Kassör Isabella Råhlén, isabella.rahlen@gmail.com
 Ledamot Johni Tadi, johni@tadi.se
 Ledamot Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Johni Tadi, johni@tadi.se
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson, m.johansson@gmail.com
 Gårdsgruppen: Kerstin Lundgren, kerstinlundgren49@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Karin Lönnheden, karinlonnheden@hotmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev Postsäcken 11 6 januari 2020

God fortsättning på det nya året!

Nästa styrelsemöte är den 15 januari. Vill du ha upp något på
dagordningen, kontakta vår styrelseordförande Andreas Koskinas,
koskinas.andreas@gmail.com.
Nyhetsbreven ges ut varannan månad. De skickas ut via e-post och sätts upp på
anslagstavlan i trapphuset. Har du synpunkter på nyhetsbreven, sänd dessa till
Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com.

Vår ekonomi är mycket god

Föreningen har en mycket god ekonomi och inga inom kort uppkommande behov av
större renoveringar.

Gå med i Gårdsgruppen för att sköta vår fina gård!
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Kerstin Lundgren, kerstinlundgren49@hotmail.com, som bor i vårt hus,
om du vill engagera dig i gårdens skötsel. Bokning av gården sker i vita brevlådan på
gården. Sänd gärna in dina idéer för gården till Facebook-gruppen Kvarteret
Postsäckens Gårdsgrupp.

Våra gemensamma trivsel- och ordningsregler finns i den vita brevlådan på
gården, på anslagstavlan i porten och på hemsidan.
Observera att det åligger bostadsrättshavaren att informera sina gäster och
andrahandsboende om vilka regler som gäller.
Hundar är varmt välkomna på gården, men rastning får inte ske här. Vi ber också
hundägare att ha sina hundar kopplade på gården och i övriga allmänna utrymmen.

Vinden
På grund av brandrisk får inga möbler eller andra föremål placeras i det allmänna
utrymmet på vinden. Vi ber alla boende att respektera detta.
Teknisk förvaltare

Från och med den 1 januari 2020 har vi en ny teknisk förvaltare, BeWe
Fastighetsservice AB, telefon 08-641 30 04.
Fel i huset skall som tidigare rapporteras till Mattias Johansson,
m.johansson90@gmail.com.

Ventilation i hissrummet
Vi har under sommaren 2019 fått problemet med bristande ventilation i hissrummet
åtgärdat och märker en tydlig förbättring. Dock händer det ändå ibland att hissen inte
fungerar som den ska. Om detta inträffar, kontakta någon i styrelsen för justering av
ventilationen.

Nycklar
Om ni behöver göra nya nycklar, kontakta först styrelsen via e-post
brfpostsacken11@gmail.com. Nycklar beställs från AB Hornsplans Låsservice,
Ringvägen 17.

Hemsida www.postsacken11.se
E-post brfpostsacken11@gmail.com
Styrelsen för Brf. Postsäcken 11:
 Ordförande Andreas Koskinas, koskinas.andreas@gmail.com
 Vice ordförande Kerstin Lundgren, kerstinlundgren49@hotmail.com
 Sekreterare Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com, och Isabella
Råhlén, isabella.rahlen@gmail.com
 Kassör Isabella Råhlén, isabella.rahlen@gmail.com
 Ledamot Johni Tadi, johni@tadi.se
 Ledamot Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com
 Medlemsansvarig: Johni Tadi, johni@tadi.se
 Teknisk förvaltning: Mattias Johansson, m.johansson@gmail.com
 Gårdsgruppen: Kerstin Lundgren, kerstinlundgren49@hotmail.com
 Hemsideansvar: Mattias Johansson, m.johansson90@gmail.com
 Redaktör för nyhetsbrevet: Marianne Sundell, marianne_sundell@hotmail.com
 Valberedning: Karin Lönnheden, karinlonnheden@hotmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsbrev: Marianne Sundell, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50
Stockholm, e-post marianne_sundell@hotmail.com, mobil +46 70 156 54 50

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev- november 2018

Bostadsrättsföreningen har sedan senaste nyhetsbrevet haft fyra styrelsemöten.
Nästa möte är 11 december. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår
styrelseordförande Johan Mann via bojohanmann@gmail.com
Det är ganska mycket information i detta nyhetsbrev och vår ambition framöver är att
dessa ska komma med något tätare intervall.
Ett rop på hjälp
Det är kul att kunna konstatera att vi alla bor i en väl fungerande förening som har
god ekonomi och en bra sammanhållning.
Det som bidragit till väl fungerande processer och ekonomi det är framförallt det
fantastiska arbete som tidigare styrelser lagt ner. Den senaste mandatperioden har
dock styrelsen drabbats av ett antal avhopp. Inte mindre än tre ledamöter, varav
ordförande och kassör, har lämnat eller kommer att lämna styrelsen eftersom de sålt
eller står i begrepp att sälja sina lägenheter.
Sammantaget innebär det att vi behöver hjälp.
Ordförandeposten tar jag hand om fram till och med nästa årsmöte.
Däremot behöver vår kassör sedan lång tid tillbaka, Anders Schüllerqvist, ersättas
från och med februari 2019 till och med nästa årsmöte under våren 2019. I kassörens
uppgifter ingår att betala löpande fakturor, ta fram ekonomiska rapporter och
hanterar årsredovisning mm inför föreningens årsmöte. Vi skulle gärna se att någon
person med kunskaper i ekonomi skulle kunna ta uppdraget. Anders har lovat att
bistå med överlämning och genomgång.
Hör gärna av er till Johan Mann – bojohanmann@gmail.com – om ni kan tänka er att
på något vis hjälpa till, som kassör eller på annat vis fram till och med årsmötet i vår.
Kom på årets glögg!
Söndagen den 2/12 klockan 15:00 upprätthåller vi vår trevliga tradition att bjuda alla
boende på glögg, lussebullar och pepparkakor. Kom gärna förbi om än bara för en
liten stund och säg hej till dina grannar!
Vår ekonomi är mycket god
Föreningen har en mycket god ekonomi och inga inom kort uppkommande behov av
större renoveringar.
Vi har som tidigare meddelats sålt vår hyreslägenhet och har i samband med det
gjort en amortering som minskar föreningens lånebörda och sänker
räntekostnaderna.
Flugor i huset
Styrelsen har med hjälp av uppmärksamma medlemmar konstaterat att det av något
okänt skäl varit mycket flugor i trapphus som även tagit sig in i lägenheter.Vi har kontaktat Anticimex för att försöka reda ut var flugsamlingen har sitt ursprung
(soprum, tvättstuga etc.). Om ni har någon information om detta får ni gärna kontakta
någon av oss i styrelsen.
Beslut att renovera toalett i källaren samt fräscha upp hisskorg och ytterdörr
I samband med styrelsemöten under hösten har styrelsen beslutat att göra en
ytrenovering av toalett i källaren samt att fräscha upp ytterdörr och hisskorg. Offerter
håller för närvarande på att samlas in.
Renovering av värmeslingor
Under förra vintern slutade våra värmeslingor i stuprör mm att fungera, vilket gjorde
att det blev mycket isbildning. Styrelsen har tagit in en offert för att renovera dessa
men inväntar ytterligare offert för att få en prisjämförelse.
Nyckelansvariga
Om ni behöver göra nya nycklar är nyckelansvariga numer Johan Mann och Isabella
Råhlén. Kontakta någon av dessa om ni behöver göra ytterligare nycklar via
Zinkensdamms Sko & Nyckelservice (Ringvägen 10).
Gå med i Gårdsgruppen för att sköta vår fina gård
Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste skötas
om. Kontakta Kerstin Lundgren kerstinlundgren49@hotmail.com eller Mårten Tovle
'marten.tovle@gmail.com' som bor i vårt hus, om du vill engagera dig med gårdens
skötsel. Bokning av gården sker i vita brevlådan på gården. Sänd gärna in dina idéer
för gården på Facebook gruppen kvarteret Postsäcken.
Fel i huset skall rapporteras till Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com 
Synpunkter på Nyhetsbladet. Har du synpunkter på nyhetsbladet sänd dessa till
bojohanmann@gmail.com
Kalender
 Glöggmingel 2 december kl 15:00
 Styrelsemöte 11 december
 
Hemsida www.postsacken11.se
Styrelsen för Brf. Postsäcken 11
 Ordförande och redaktör för nyhetsbladet,
Johan Mannbojohanmann@gmail.com
 Sekreterare och revisor, Yvette NiIsson yvettenilsson85@gmail.com
 Kassör, Anders Schüllerqvist anders.sch@telia.com
 Medlemsansvarig, Andreas Koskinas koskinas.andreas@gmail.com
 Gårdsgrupp, Kerstin Lundgren kerstinlundgren49@hotmail.com
 Ledamot, Isabella Råhlen isabella.rahlen@gmail.com
 Ledamot, Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
 Hemsideansvar  Isabella Råhlen isabella.rahlen@gmail.com
 Valberedning: Frida Hallen fridahallen@hotmail.com och Karin Lönnheden
karinlonnheden@hotmail.com
______________________________________________________________________________
Redaktör för detta nyhetsblad: Johan Mann, Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50 Stockholm – e-
mail bojohanmann@gmail.com,  mobil +46 76 762 69 63
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsbrev – Juni 2018

God fortsättning på nationaldagen,
Styrelsen hade sitt sista möte innan sommaruppehåll den 5/6, nästa möte efter sommaren hålls den 28/8. Följande information vill vi dela med oss från detta möte;
Inventering behov av upprustning fönster och balkongdörrar mot gården – vänligen återkoppla
Vi skulle behöva er hjälp med att inventera behovet av att rusta upp balkongdörrar, fönsterbleck samt fönsterkarmar som vetter mot gården. Så ni som har fönster, och eller balkongdörr mot gård, har ni möjlighet att svara på detta mail hur ni ser på behovet för er, dvs tror ni något behöver bytas ut eller är det i så bra skick att lite färg skulle räcka? Efter denna inventering kommer vi gå vidare för se hur behovet är i stort och vilka alternativ som finns.
 
Försäljning av hyreslägenhet
Vi är mycket glada att kunna informera er att vi har sålt hyreslägenheten på bottenplan och gjort en större vinst än vi hade räknat med. Bedömningen var att försäljningen skulle kunna inbringa mellan 3,5 och 4,0 MSEK till föreningen men slutpriset hamnade strax över 4.4 MSEK efter mäklararvodet dragits av. Vi jobbar vidare i enlighet med verksamhetsplanen som presenterades i stämmomaterialet och på stämman, vilket bland annat innebär sänkta avgifter med 10% (som redan kommunicerats) från juli samt att vi amorterar på våra lån. För er som är nyfikna på vem som skötte försäljningen kan vi informera att det var Gabriella Gomez på BoSTHLM (gabriella.gomez@bosthlm.se, 073-9808211).
Föreningens ekonomi
Som tidigare förmedlats är föreningens ekonomi god och i och med den lyckade försäljningen har våra förutsättningar förbättrats ytterligare.
Styrelsesammansättning
I och med att styrelsen numera är fulltalig och vissa personer har lämnat mot att nya har kommit har vi fördelat om lite bland våra ansvarsområden, ni ser nedan vilka roller vi har och vem som besitter varje roll, i trapphuset  kommer ni inom kort finna denna information tillsammans med kontaktuppgifterna.
Ordförande – Fredrik Haggren
Vice Ordförande – Johan Mann (Ny i styrelsen)
Kassör – Anders Schullerqvist
Gårdsfru – Kerstin Lundgren
Hemsida – Gunnar Karlsson
Teknisk förvaltning – Mattias Johansson (Ny i styrelsen)
Medlemsansvarig – Andreas Koskinas
Suppleant – Isabella Råhlen (Ny i styrelsen)
Revisor – Yvette Nilsson
GDPR
Styrelsen och vår förvaltare SBC följer reglerna i enlighet med GDPR och för vidare frågor och information gällande detta ber vi er antingen kontakta styrelsen avseende hantering inom föreningen och SBC gällande deras hantering av information.
Tills vi hörs eller ses önskar styrelsen er alla en riktigt fin sommar.
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsblad Postsäcken 21 maj 2018

Nyhetsblad Postsäcken 21 maj 2018

Årsmöte 24 april och styrelsemöte 9 maj

Bostadsrättsföreningen hade årsmöte 24 april och styrelsemöte 9 maj och
nästa möte är 5 juni. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår
styrelseordförande Fredrik Haggren  fredrik.haggren@gmail.com

Vår ekonomi är mycket god

Vår ekonomi är mycket bra. Kassan var per 1 maj 620 000 kr. Föreningen har
normala månader ett positivt kassaflöde – dvs vi får in mer pengar än vi
måste betala ut, men utfallet varierar från månad till månad.

Ekonomin kommer nu att förändras till det bättre genom att vår hyreslägenhet
säljs och genom att avgiften sänks från och med 1 juli med 10%. I samband
med detta kommer vi att göra en stor amortering, som sänker våra räntor.
Räntan på det kvarvarande lånet är också sänkt till 0,53% i dagsläget. Sedan
alla dessa förändringar genomförts fullt ut kommer vi med en ny
ekonomirapport i ett kommande nyhetsbrev

Försäljning av lägenhet i huset.

Föreningen kommer inom kort att sälja en lägenhet om 60 kvm på bottenplanet
i huset. Lägenheten kommer att säljas i befintligt skick med ett
reparationsbehov. Information kan fås från Andreas Koskinas
koskinas.andreas@gmail.com

OBS! Inget skräp i trapphuset

Det är absolut förbjudet att ställa skräp och även riktiga saker i
trapphuset. Vi vill inte riskera brand i huset och det ser inte heller
trevligt ut. Gå direkt till närmaste återvinningsstation eller åk till en
sopstation med ditt skräp.

Gå med i Gårdsgruppen för att sköta vår fina gård

Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste
skötas om. Kontakta Kerstin Lundgren  kerstinlundgren49@hotmail.com eller
Mårten Tovle ‘marten.tovle@gmail.com‘ som bor i vårt hus, om du vill
engagera dig med gårdens skötsel. Bokning av gården sker i vita brevlådan på
gården. Sänd gärna in dina idéer för gården på Facebook gruppen kvarteret
Postsäcken.

Fel i huset skall rapporteras till Fredrik Haggren
fredrik.haggren@gmail.com

Synpunkter på Nyhetsbladet. Har du synpunkter på nyhetsbladet sänd dessa
till anders.sch@telia.com

Kalender

·           Styrelsemöte 5 juni

·           Styrelsemöte 28 augusti

·          Höstfest på gården 2 september

·          Styrelsemöte 18 september

·          Städdag 14oktober kl 14:00

·          Styrelsemöte 16 oktober

·          Styrelsemöte 13 november

·          Glöggmingel 2 december kl 15:00

·          Styrelsemöte 11 december

Hemsida  <outbind://60/www.postsacken11.sewww.postsacken11.se

Styrelsen för Brf. Postsäcken 11

Alla poster i den nya styrelsen är ännu inte fördelade

·      Ordförande och medlemsansvarig Fredrik Haggren
fredrik.haggren@gmail.com

·       Sekreterare och revisor Yvette NiIsson   yvettenilsson85@gmail.com

·        Kassör och redaktör för nyhetsbladet  Anders Schüllerqvist
anders.sch@telia.com

·       Gårdsgrupp Kerstin Lundgren  kerstinlundgren49@hotmail.com

·       Ledamot Isabella Råhlen  isabella.rahlen@gmail.com

·         Ledamot Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com

·         Ledamot Johan Mann johan.mann@almega.se

·       Hemsideansvar Gunnar Karlsson gunnarekarlssonny@gmail.com

·         Suppleant Andreas Koskinas  koskinas.andreas@gmail.com

·        Valberdning: Frida Hallen fridahallen@hotmail.com och Karin
Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Styrelsemöte 3 april

Styrelsemöte 3 april

Bostadsrättsföreningen hade styrelsemöte 3 april och nästa möte är 9 maj.
Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår styrelseordförande
Fredrik Haggren  fredrik.haggren@gmail.com

Vår ekonomi är mycket god

Vår ekonomi är mycket bra. Kassan var per 1 april 2018  668 000 kr.
Föreningen har normala månader ett positivt kassaflöde – dvs vi får in mer
pengar än vi måste betala ut, men utfallet varierar från månad till månad.

Årsmötet 2018 är 24 april – Engagera dig i föreningen

Vi har årsmöte 24 april och behöver nya styrelsemedlemmar. För att vår
förening skall må bra behöver många engagera sig i föreningen. En lägenhet i
en bostads-rättsförening en stor investering, men den sköter sig inte själv.
Frivilliga behövs alltså. Siktar man på styrelsen anmäler man sig till
valberedningen Karin Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com   eller Frida
Hallen fridahallen@hotmail.com .

Årsmötet är kl 19:00  24 april i Hartwickska huset S.t Paulsgatan 39 C -
ingång från gården

Försäljning av lägenhet i huset.

Föreningen kommer någon gång efter 1 april sälja en lägenhet om 60 kvm på
bottenplanet i huset. Information kan fås från Andreas Koskinas
koskinas.andreas@gmail.com

OBS! Stäng hissdörren ordentligt

Det har vid upprepade tillfällen hänt att personer som bor högt upp med barn
fått springa hela vägen ner för att få igång hissen eftersom dörren inte
stängts ordentligt. Vänligen se till att dörren stängs ordentligt då du
lämnar hissen. Hissdörren måste gå helt igen annars fungerar det inte. Det
är en gammal fin hiss som inte kan tänka själv.

Gå med i Gårdsgruppen för att sköta vår fina gård

Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste
skötas om. Kontakta Kerstin Lundgren  kerstinlundgren49@hotmail.com eller
Mårten Tovle ‘marten.tovle@gmail.com‘ som bor i vårt hus, om du vill
engagera dig med gårdens skötsel. Sänd gärna in dina idéer för gården på
Facebook gruppen kvarteret Postsäcken.

Synpunkter på Nyhetsbladet. Har du synpunkter på nyhetsbladet sänd dessa
till anders.sch@telia.com

Kalender

·          Årsmöte 2018 –  24 april

·         Städdag  8 maj kl 18:00

·         Styrelsemöte 9 maj 2018 – konstituerande möte för ny styrelse

Hemsida  <http://www.postsacken11.sewww.postsacken11.se

Styrelsen för Brf. Postsäcken 11

·      Ordförande och medlemsansvarig Fredrik Haggren
fredrik.haggren@gmail.com

·       Vice ordförande Hedda Mann hedda.mann@hotmail.com

·       Sekreterare och revisor Yvette NiIsson   yvettenilsson85@gmail.com

·        Kassör och redaktör för nyhetsbladet  Anders Schüllerqvist
anders.sch@telia.com

·       Gårdsgrupp Kerstin Lundgren  kerstinlundgren49@hotmail.com

·       Ledamot Andreas Koskinas  koskinas.andreas@gmail.com

·       Hemsideansvar Gunnar Karlsson gunnarekarlssonny@gmail.com

·         Valberdning: Frida Hallen fridahallen@hotmail.com och Karin
Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com

____________________________________________________________________________
__

Redaktör för detta nyhetsblad: Anders Schüllerqvist Stockholmsvägen 82, 122
63 Enskede – e-mail anders.sch@telia.com, telefon +46 8 39 21 76, mobil +46
70 694 21 76

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsblad Postsäcken 21 mars 2018

Styrelsemöte 20 mars

Bostadsrättsföreningen hade styrelsemöte 20 mars och nästa möte är 3 april.
Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår styrelseordförande
Fredrik Haggren  fredrik.haggren@gmail.com

Vår ekonomi är mycket god

Vår ekonomi är mycket bra. Kassan var per 1 mars 2018 715 000 kr. Föreningen
har normala månader ett positivt kassaflöde – dvs vi får in mer pengar än vi
måste betala ut, men utfallet varierar från månad till månad

Cyklars som skall ”kastas” nu utsorterade.

Vi har ordnat cyklarna och ställt de cyklar som inte tycks ha någon ägare i
en bunt mot järnstaketet. De kommer inom kort att hämtas av Återvinnarna för
ev. återvinning.

Årsmötet 2018 är 24 april – Engagera dig i föreningen

Vi har årsmöte 24 april och behöver nya styrelsemedlemmar. För att vår
förening skall må bra behöver många engagera sig i föreningen. En lägenhet i
en bostads-rättsförening en stor investering, men den sköter sig inte själv.
Frivilliga behövs alltså. Siktar man på styrelsen anmäler man sig till
valberedningen Karin Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com   eller Frida
Hallen fridahallen@hotmail.com . Absolut sista dag för en motion till
årsmötet är tisdag 27 mars

Försäljning av lägenhet i huset.

Föreningen kommer någon gång efter 1 april sälja en lägenhet om 60 kvm på
bottenplanet i huset. Information kan fås från Andreas Koskinas
koskinas.andreas@gmail.com

OBS! Stäng hissdörren ordentligt

Det har vid upprepade tillfällen hänt att personer som bor högt upp med barn
fått springa hela vägen ner för att få igång hissen eftersom dörren inte
stängts ordentligt. Vänligen se till att dörren stängs ordentligt då du
lämnar hissen. Hissdörren måste gå helt igen annars fungerar det. Det är en
gammal fin hiss som inte kan tänka själv.

OBS! Inget skräp i trapphuset

Det är absolut förbjudet att ställa skräp i trapphuset. Vi vill inte riskera
brand i huset och det ser inte heller trevligt ut. Gå direkt till närmaste
återvinningsstation eller åk till en sopstation.

Gå med i Gårdsgruppen för att sköta vår fina gård

Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste
skötas om. Kontakta Kerstin Lundgren  kerstinlundgren49@hotmail.com eller
Mårten Tovle ‘marten.tovle@gmail.com‘ som bor i vårt hus, om du vill
engagera dig med gårdens skötsel. Sänd gärna in dina idéer för gården på
Facebook gruppen kvarteret Postsäcken.

Vänligen ta bort din tvätttidsbokningskolv när du inte planerar att tvätta.

Alltför ofta händer det att bokade tvättider inte alls används. Detta
försvårar för andra i huset. Vänligen sätt din tvättidskolvkolv i
”parkeringen” när du reser bort eller inte avser att tvätta.

Synpunkter på Nyhetsbladet. Har du synpunkter på nyhetsbladet sänd dessa
till anders.sch@telia.com

Kalender

·         Styrelsemöte 3 april 2018

·         Städdag våren 2018 – ej beslutat datum

·         Årsmöte 2018 –  24 april

·         Styrelsemöte 8 maj 2018 – konstituerande möte för ny styrelse

Hemsida  <outbind://60/www.postsacken11.sewww.postsacken11.se

Styrelsen för Brf. Postsäcken 11

·      Ordförande och medlemsansvarig Fredrik Haggren
fredrik.haggren@gmail.com

·       Vice ordförande Hedda Mann hedda.mann@hotmail.com

·       Sekreterare och revisor Yvette NiIsson   yvettenilsson85@gmail.com

·        Kassör och redaktör för nyhetsbladet  Anders Schüllerqvist
anders.sch@telia.com

·       Gårdsgrupp Kerstin Lundgren  kerstinlundgren49@hotmail.com

·       Ledamot Niclas Josephson niclasjosefsson@yahoo.com

·      Ledamot Andreas Koskinas  koskinas.andreas@gmail.com

·       Hemsideansvar Gunnar Karlsson gunnarekarlssonny@gmail.com

·         Valberdning: Frida Hallen fridahallen@hotmail.com och Karin
Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsblad Postsäcken 6 mars 2018

Nyhetsblad Postsäcken

6 mars 2018

Styrelsemöte 27 februari

Bostadsrättsföreningen hade styrelsemöte 27 februari och nästa möte är 20
mars. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår styrelseordförande
Fredrik Haggren  fredrik.haggren@gmail.com

Vår ekonomi är mycket god

Vår ekonomi är mycket bra. Kassan var per 1 mars 2018   715 000 kr.
Föreningen har normala månader ett positivt kassaflöde – dvs vi får in mer
pengar än vi måste betala ut, men utfallet varierar från månad till månad

Viktigt – viktigt. Märk din cykel annars kastas den.

Vi har kaos i vår cykelparkering. För att råda bot på detta kommer alla
cyklar att förses med ett rött band. Du som vill behålla din cykel skall ta
bort det röda bandet och förse cykeln med ditt eget namn.  Cyklar som 15
mars har kvar sitt röda band betraktas som cyklar utan ägare och kommer att
kastas

Årsmötet 2018 är 24 april – Engagera dig i föreningen

Vi har årsmöte 24 april och behöver nya styrelsemedlemmar. För att vår
förening skall må bra behöver många engagera sig i föreningen. En lägenhet i
en bostadsrättsförening en stor investering, men den sköter sig inte själv.
Frivilliga behövs alltså. Siktar man på styrelsen anmäler man sig till
valberedningen Karin Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com   eller Frida
Hallen fridahallen@hotmail.com. Årsmötet är i Hartwickska huset St
Paulsgatan 39

Försäljning av lägenhet i huset.

Föreningen kommer någon gång efter 1 april sälja en lägenhet om 60 kvm på
bottenplanet i huset. Information kan fås från Andreas Koskinas
koskinas.andreas@gmail.com

OBS! Stäng ytterdörren ordentligt

Vi har haft ett antal stölder i huset som uppenbarligen beror på att
ytterdörren inte varit ordentligt stängd. Vänligen se till att dörren stängs
ordentligt då du går ut.

Gå med i Gårdsgruppen för att sköta vår fina gård

Vår fina gård, som vi har tillsammans med våra tre grannföreningar, måste
skötas om. Kontakta Kerstin Lundgren  kerstinlundgren49@hotmail.com  som bor
i vårt hus, om du vill engagera dig med gårdens skötsel. Sänd gärna in dina
idéer för gården på Facebook gruppen kvarteret Postsäcken.

Synpunkter på Nyhetsbladet. Har du synpunkter på nyhetsbladet sänd dessa
till anders.sch@telia.com

Kalender

·          Styrelsemöte 20 mars 2018

·         Styrelsemöte 3 april 2018

·         Städdag våren 2018 – ej beslutat datum

·         Årsmöte 2018 –  24 april

·         Styrelsemöte 8 maj 2018 – konstituerande möte för ny styrelse

Hemsida  <http://www.postsacken11.sewww.postsacken11.se

Styrelsen för Brf. Postsäcken 11

·      Ordförande och medlemsansvarig Fredrik Haggren
fredrik.haggren@gmail.com

·       Vice ordförande Hedda Mann hedda.mann@hotmail.com

·       Sekreterare och revisor Yvette NiIsson   yvettenilsson85@gmail.com

·        Kassör och redaktör för nyhetsbladet  Anders Schüllerqvist
anders.sch@telia.com

·       Gårdsgrupp Kerstin Lundgren  kerstinlundgren49@hotmail.com

·       Ledamot Niclas Josephson niclasjosefsson@yahoo.com

·      Ledamot Andreas Koskinas  koskinas.andreas@gmail.com

·       Hemsideansvar Gunnar Karlsson gunnarekarlssonny@gmail.com

·         Valberdning: Frida Hallen fridahallen@hotmail.com och Karin
Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsblad oktober 2017

Nyhetsblad Postsäcken 11 -   oktober  2017

Styrelsemöte  24 oktober.   

Bostadsrättsföreningen hade styrelsemöte 24 oktober och nästa möte är 21 november. Vill du ha upp något på dagordningen, kontakta vår styrelseordförande Fredrik Haggren  fredrik.haggren@gmail.com

Glögg-mingel söndag 3 december i entrén

Söndag 3 december kl. 15:00 ordnar styrelsen glögg-mingel i entrén. Hjärtligt välkommen på denna sammankomst

Vår ekonomi är mycket god 

Vår ekonomi är mycket bra. Kassan är efter det att de senaste utgifterna för fasad och vindsombyggnaden är betalda och efter vår senaste avgiftssänkning c:a 650 000 kr. Föreningen har normala månader ett positivt kassaflöde – dvs vi får in mer pengar än vi måste betala ut, men utfallet varierar från månad till månad.

Gå med i Gårdsgruppen för att sköta vår fina gård ! 

Vår fina gård behöver skötas om. Tillsammans med våra tre grannföreningar har vi en gårdsgrupp med egen budget, som sköter gården.  Kerstin Lundgren  kerstinlundgren49@hotmail.com  som bor på nedre botten i vårt hus är ansvarig för denna gårdsgrupp, Kontakta Kerstin med förslag och idéer eller du kanske vill engagera dig själv. Du är välkommen! Gården kan bokas i en pärm i den vita brevlådan på staketet.  Sänd gärna in dina idéer för gården på Facebook gruppen kvarteret Postsäcken.

Gå gärna in på vår hemsida www.postsacken11.se. Hemsidan har nu fått en ny ansvarig – Andreas Koskinas email  koskinas.andreas@gmail.com . Kontakta gärna Andreas om du har synpunkter på hemsidans innehåll. Just nu ligger vi lite efter i uppdateringarna, så du får ha lite tålamod med de senaste uppgifterna.

Tvättstugan. Vänligen sätt din bokningsbricka i ”parkeringen” som du inte tänker använda din tvätt-tid

Engagera dig i föreningen

För att vår förening skall må bra behöver många engagera sig i föreningen. En lägenhet i en bostadsrättsförening är en stor investering, men den sköter sig inte själv. Frivilliga behövs. Siktar man på styrelsen nästa år anmäler man sig till valberedningen Karin Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com   eller Frida Hallen fridahallen@hotmail.com. Men man kan engagera sig direkt genom att gå med i gårdsgruppen.

Synpunkter på Nyhetsbladet. Har du synpunkter på nyhetsbladet sänd dessa till anders.sch@telia.com

Kalender

∙         Styrelsemöte 21 november

∙         Glöggmingel 3 december

∙         Styrelsemöte 12 december

Styrelsen för Brf. Postsäcken 11

∙         Ordförande Fredrik Haggren  fredrik.haggren@gmail.com

∙         Vice ordförande Hedda Mann hedda.mann@hotmail.com

∙         Sekreterare och revisor Yvette NiIsson   yvettenilsson85@gmail.com

∙         Kassör och redaktör för nyhetsbladet Anders Schüllerqvist anders.sch@telia.com

∙         Gårdsgrupp Kerstin Lundgren  kerstinlundgren49@hotmail.com

∙         Medlemsansvarig  Niclas Josephson niclasjosefsson@yahoo.com

∙         Hemsideansvarig Andreas Koskinas  koskinas.andreas@gmail.com

∙         Suppleant Gunnar Karlsson gunnarekarlssonny@gmail.com

∙        Valberdning: Frida Hallen fridahallen@hotmail.com och Karin Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com

______________________________________________________________________________

Redaktör för detta nyhetsblad: Anders Schüllerqvist Stockholmsvägen 82, 122 63 Enskede – e-mail anders.sch@telia.com, telefon +46 8 39 21 76, mobil +46 70 694 2

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment