Nyhetsblad december 2016

Föreningen hade styrelsemöten 12 december och nästa styrelsemöte är  23 januari. Önskar du få upp något på dagordningen – kontakta vår ordförande Karin Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com

 Våra nya boende hälsas välkomna.  Nya andrahandshyresgäster är Rikke Bitten Bonde  på plan 2, lägenhet 1205  och Amanda Wegland och Cristoffer Lindén, på plan 4, lägenhet 1404.  Hjärtligt välkomna till vårt hus!

 2016 var ett mycket bra år för föreningen. Vi fick fasaden renoverad, en del av vinden såld och gården upprustad. Vi har också investerat i att driva husets elförsörjning med vindkraft. Samtidigt har ekonomin förbättrats – naturligtvis beroende på vindsförsäljningen. Vi har under året kunnat sänka månadsavgifterna och ge två betalningsfria månader i samband med ombyggnaderna. Vi i styrelsen tror att ni håller med om att vi bor i ett verkligt bra hus.

Ekonomin är mycket god. Föreningens ekonomi är mycket god. Kassan är efter ombyggnad av vinden, renovering av fasaden, upprustning av gården och två avgiftsfria månader runt  900 000 kr.  Detta är t.o.m. bättre än vi tidigare beräknat.  Beroende på stora extraordinära kostnader under 2016 samtidigt som vi haft stora extraordinära inkomster, är det svårt att just nu göra en mera exakt prognos för framtiden. Vi räknar dock med att ha en sådan långsiktsprognos klar till årsmötet i april. Det ser dock ut som vi för närvarande har ett något större inflöde av pengar än vi har kostnader för att driva huset. Ett bra utgångsläge för en fortsatt bra ekonomi. Den framtida ekonomin hänger dock mycket på hur inflationen och räntorna utvecklar sig.   

Vindsombyggnaden. Vindsombyggnaden blev något försenad men är nu i princip klar. Förseningen har inte påverka t föreningens ekonomi, eftersom det sedan 1 juni  2016 utgår en högre avgift för medlemmarna, som köpt vinden och föreningen har fått hela likviden för försäljningen av vindsytan. 

Städning efter fasadrenovering och vindsombyggnad. Föreningen kommer att beställa en städning av trapphus och gångarna på vinden när vindsombyggnaden är helt klar. Dock kommer vi inte att städa inne i de olika vindsförråden. Vi vet att det blivit en del damm inne i vissa förråd, detta är beklagligt men får anses kompenserat av de två avgiftsfria månaderna under 2016.

Fiber installeras i alla lägenheter. Föreningen har beslutat att installera fiber i alla lägenheter.  För medlemmarna ger detta inte någon extra kostnad förrän man utnyttjar några tjänster som använder detta nya fibernät. Installationen beräknas ske om ett halvår. Mera information kommer senare. Kontaktperson gällande fiberinstallationen är Fredrik Haggren  fredrik.haggren@gmail.com

OBS ! stäng ytterdörren ordentligt.  Vänligen se till att ytterdörren stängs ordentligt när du gå in eller ut. Vi vill inte få in några objudna gäster och dörren kärvar ibland på vintern. Dessutom blir det naturligtvis kallt i trappuppgången om dörren är öppen.

Synpunkter på Nyhetsbladet. Har du synpunkter på nyhetsbladet sänd dessa till anders.sch@telia.com

Gott Nytt År. Styrelsen önskar alla våra boende i vårt fina hus ett riktigt Gott Nytt År. Vi hoppas 2017 blir bra för oss alla, både i vårt hus och i världen i stort. 

Styrelsemöte  12  december 

Föreningen hade styrelsemöten 12 december och nästa styrelsemöte är  23 januari. Önskar du få upp något på dagordningen - kontakta vår ordförande Karin Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com 

Våra nya boende hälsas välkomna.  Nya andrahandshyresgäster är Rikke Bitten Bonde  på plan 2, lägenhet 1205  och Amanda Wegland och Cristoffer Lindén, på plan 4, lägenhet 1404.  Hjärtligt välkomna till vårt hus!

2016 var ett mycket bra år för föreningen. Vi fick fasaden renoverad, en del av vinden såld och gården upprustad. Vi har också investerat i att driva husets elförsörjning med vindkraft. Samtidigt har ekonomin förbättrats – naturligtvis beroende på vindsförsäljningen. Vi har under året kunnat sänka månadsavgifterna och ge två betalningsfria månader i samband med ombyggnaderna. Vi i styrelsen tror att ni håller med om att vi bor i ett verkligt bra hus.

Ekonomin är mycket god. Föreningens ekonomi är mycket god. Kassan är efter ombyggnad av vinden, renovering av fasaden, upprustning av gården och två avgiftsfria månader runt  900 000 kr.  Detta är t.o.m. bättre än vi tidigare beräknat.  Beroende på stora extraordinära kostnader under 2016 samtidigt som vi haft stora extraordinära inkomster, är det svårt att just nu göra en mera exakt prognos för framtiden. Vi räknar dock med att ha en sådan långsiktsprognos klar till årsmötet i april. Det ser dock ut som vi för närvarande har ett något större inflöde av pengar än vi har kostnader för att driva huset. Ett bra utgångsläge för en fortsatt bra ekonomi. Den framtida ekonomin hänger dock mycket på hur inflationen och räntorna utvecklar sig.    

Vindsombyggnaden. Vindsombyggnaden blev något försenad men är nu i princip klar. Förseningen har inte påverka t föreningens ekonomi, eftersom det sedan 1 juni  2016 utgår en högre avgift för medlemmarna, som köpt vinden och föreningen har fått hela likviden för försäljningen av vindsytan.  

Städning efter fasadrenovering och vindsombyggnad. Föreningen kommer att beställa en städning av trapphus och gångarna på vinden när vindsombyggnaden är helt klar. Dock kommer vi inte att städa inne i de olika vindsförråden. Vi vet att det blivit en del damm inne i vissa förråd, detta är beklagligt men får anses kompenserat av de två avgiftsfria månaderna under 2016.

Fiber installeras i alla lägenheter. Föreningen har beslutat att installera fiber i alla lägenheter.  För medlemmarna ger detta inte någon extra kostnad förrän man utnyttjar några tjänster som använder detta nya fibernät. Installationen beräknas ske om ett halvår. Mera information kommer senare. Kontaktperson gällande fiberinstallationen är Fredrik Haggren  fredrik.haggren@gmail.com 

OBS ! stäng ytterdörren ordentligt.  Vänligen se till att ytterdörren stängs ordentligt när du gå in eller ut. Vi vill inte få in några objudna gäster och dörren kärvar ibland på vintern. Dessutom blir det naturligtvis kallt i trappuppgången om dörren är öppen.

Synpunkter på Nyhetsbladet. Har du synpunkter på nyhetsbladet sänd dessa till anders.sch@telia.com

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsblad november 2016

Föreningen hade styrelsemöte den 19 november då nedanstående frågor behandlades. Nästa styrelsemöte är 12 december. Önskar du få upp något på dagordningen - kontakta vår ordförande Karin Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com

Ekonomin är mycket god. Föreningens ekonomi är mycket god. Kassan är efter ombyggnad av vinden, renovering av fasaden, upprustning av gården och två avgiftsfria månader runt  980 000 kr.  Detta är t.o.m. bättre än vi tidigare beräknat En mycket bra kassa för en förening med ett hus ,  som är renoverat från topp till tå.

Tack för deltagande på städdagen 30 oktober.  Ett stort tack till de medlemmar som deltog i städdagen 30 oktober. Som vanligt får städdeltagare avdrag på månadsavgiften med 200 kr.

Vindsombyggnaden. Vindsombyggnaden är något försenad och beräknas vara helt klar till jul. Förseningen påverkar dock inte föreningens ekonomi, eftersom det sedan 1 juni utgår en högre avgift för medlemmarna, som köpt vinden och föreningen har fått hela likviden för försäljningen av vindsytan.

Glöggfest 4 december kl 15:00. Föreningen anordnar glöggfest söndagen 4 december kl 15:00. Vid fint väder är glöggfesten på gården - annars i portuppgången. Ett bra tillfälle att lära känna nya grannar. Hjärtlig välkomna.

Ej OK att initiera elavbrott utan att informera styrelsen. Vill man genomföra större reparationer, som t.ex kan medföra avstängning av el eller vatten måste styrelsen informeras i god tid i förväg. Information om dessa regler finns på vår hemsida www.postsacken11.se och mera exakt  under fliken ”Föreningen” och underrubriken ”Dokument”.

Städning efter fasadrenovering och vindsombyggnad. Föreningen kommer att beställa en städning av trapphus och gångarna på vinden när fasadrenoveringen och vindsombyggnaden är klara. Dock kommer vi inte att städa inne i de olika vindsföråden. Olägenheten med ev. damm på vindsförråden får anses täckt av de två avgiftsfria månaderna som har genomförts.

Fiber installeras i alla lägenheter. Föreningen har beslutat att installera fiber i alla lägenheter.  För medlemmarna ger detta inte någon extra kostnad förrän man utnyttja några tjänster som använder detta nya fibernät. Installationen beräknas ske om ett halvår. Mera information kommer senare. Kontaktperson gällande fiberinstallationen är Fredrik Haggren  fredrik.haggren@gmail.com

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyhetsblad oktober 2016

Styrelsemöte 26 september 2016

Föreningen hade styrelsemöten  26  september då nedanstående frågor behandlades. Nästa styrelsemöte är  24 oktober. Önskar du få upp något på dagordningen - kontakta vår ordförande Karin Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com

Ekonomin är mycket god. Föreningens ekonomi är mycket god. Kassan kommer efter ombyggnad av vinden, renovering av fasaden, upprustning av gården och två avgiftsfria månader att vara runt 800 000 kr. En mycket bra kassa för en förening med ett hus som är renoverat från topp till tå.

Gården. Tack för en trevlig gårdsfest härom veckan! Den första etappen på gården är nu klar. Under hösten kommer gårdsgruppen jobba vidare med att plantera perenner och undersöka alternativ för lekstuga och belysning. Vill du vara med i gårdsgruppen kontakta Kerstin Lundgren kerstinlundgren@hotmail.com.

Gården skall bokas genom anteckning i en vit brevlåda som sitter mitt på gården.

Ordningsreglerna för gården bifogas detta nyhetsbrev. För allas trevnad skall vi vara noga med att följa dessa enkla regler

Städdag 30 oktober. Söndagen 30 oktober kl 10:00 – c:a 12:00  har vi städdag för vårt hus och samtidigt för hela gården. Som vanligt får städdeltagare avdrag på månadsavgiften med 200 kr.

Fasadrenoveringen.  Fasadrenoveringen  har gått snabbare än planerat och blivit något billigare än vi trott. Slutbesiktning genomfördes tisdagen 4 oktober. Kontaktperson gällande fasadrenoveringen är Michel Dominick tolkmido@gmail.com

Vindsombyggnaden. Vindsombyggnaden går vidare i stort sett enligt plan och beräknas bli fullständigt klar i mitten av november. Sedan 1 juni utgår en högre avgift för medlemmarna som köpt vinden och föreningen har fått hela likviden för försäljningen av vindsytan. Detta innebär en rejäl förbättring av föreningens ekonomi, som redan tidigare var god. Den goda ekonomin är orsaken till att vi har haft två avgiftsfria månader i höst.

Städning efter fasadrenovering och vindsombyggnad. Föreningen kommer att beställa en städning av trapphus och gångarna på vinden när fasadrenoveringen och vindsombyggnaden är klara. Dock kommer vi inte att städa inne i de olika vindsföråden. Olägenheten med ev. damm på vindsförråden får anses täckt av de två avgiftsfria månaderna som har genomförts.

Synpunkter på Nyhetsbladet. Har du synpunkter på nyhetsbladet sänd dessa till anders.sch@telia.com

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Föreningen behöver dig!

Vi är en liten förening och vi behöver så många goda krafter som möjligt! Att ingå i styrelsen är roligt och man har stor möjlighet att styra sitt engagemang utifrån sina egna förutsättningar – antingen som ledamot eller som suppleant.Om du vill ingå i styrelsen eller fortsätta ditt styrelseuppdrag hör av dig till mig snarast! Du är självfallet också välkommen att ställa frågor om vad ett uppdrag i styrelsen innebär.
Är du intresserad kontaktar du Hedda på 4 trappor på 070-363 13 71 eller hedda.mann@hotmail.com.

Posted in Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nytt om innergården

Vi är nu fyra grannfastigheter som diskuterar en eventuell gemensam innergård. Mer information om detta arbete kommer på årsmötet den 27 april.

Posted in Okategoriserade | Kommentering avstängd

Sophanteringen

Vi har den senaste tiden haft problem med att det blir stopp i sopnedkastet. Nu senast hade en av pressarna gått sönder pga att det slängs annat än hushållsavfall i sopnedkastet. Allt annat avfall såsom t.ex. förpackningar (glasflaskor, konserver, burkar, stora plastförpackningar, tidningar och pizzakartonger) ska återvinnas. Närmaste återvinningsstation ligger på Högbergsgatan 99. Det är absolut inte okej att skapa sopberg i entrén. All information kring vår sophantering finns på väggen intill sopnedkastet.

Posted in Okategoriserade | Kommentering avstängd

Årsmöte 27/4

Datum: Måndagen den 27/4
Tid: kl. 19:00
Plats: Stagneliussalen i Hartwickska huset
Kallelse och mer information kommer senare i brevlådan.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Radonmätning i huset

Resultatet på flera av radonkontrollerna som gjordes under hösten har kommit tillbaka utan anmärkning. Dock har vi inte fått tillbaka alla svar ännu.

Posted in Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nytt om innergården

Vi har haft ett första möte med 5 av grannfastigheterna angående möjligheten att skapa en
gemensam innergård. Det finns ett starkt intresse från föreningarna och gruppen kommer att träffas igen måndagen den 2/3.

Posted in Okategoriserade | Kommentering avstängd

Glöggmingel söndag 14/12

Tid: 15:00 – 16:30
Plats: trapphuset, entrén
Julen närmar sig med stormsteg och det firar vi med glöggfest i trapphuset. Kom i julstämning med glögg, pepparkakor, julmusik och trevligt mingel tillsammans med dina grannar.

Mvh,
Styrelsen

Posted in Okategoriserade | Kommentering avstängd