Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 har en mycket solid ekonomi och vårt hus, som byggdes 1927, är i mycket gott skick och vi är en s.k. äkta bostadsrättsförening. 2017 blev ekonomiskt ett bra år för föreningen. Bokföringsmässigt gjorde vi en förlust på 172 329 kr, men merparten av denna förlust är den årliga avskrivningen, pengar som hamnar i vår kassa. Ser man på vårt kassaflöde hade vi under 2017 ett negativt kassaflöde på c:a 11 000 kr. Trots att de senaste åren givit ett negativt bokföringsmässigt resultat har föreningens ekonomi förbättrats under dessa år bl.a. beroende på att en del av vinden sålts och en hyreslägenhet sålts som bostadsrätt.

Beroende på den goda ekonomin har föreningen vid 3 tillfällen de senaste åren sänkt månadsavgifterna, bl.a under 2017 med 10% och under 2018 med 10%. Någon höjning är inte aktuell under de närmaste åren beroende på att huset är renoverat från topp till tå och kassan är på över 2 328 195 kr. En långtidsbudget som föreningen gjort indikerar att någon höjning av månadsavgifterna inte är aktuell förrän troligen 2022, såvida inga oförutsedda händelser inträffar eller inflationen och räntekostnaderna ökar mer än prognostiserat.
Föreningens lån är per 31 december 2018 på totalt 6 719 449 kr med en ränta på 0,62 % från och med 2:a kvartalet 2018. Mera information om ekonomin kan fås från kassören via email brfpostsacken11@gmail.com.

Omkring år 2000 byttes stammar och samtidigt renoverades badrum och kök i de flesta lägenheter. Trapphuset snyggades upp liksom källaren och tvättstugan. Sedan föreningen tog över huset 2004 har taket lagts om, nya energi- och bullersäkra fönster har installerats, undercentralen till fjärrvärmen har bytts, hissen renoverats, nya rumstermostater installerats, stamspolning utförts, byte till nya säkerhetsdörrar har genomförts i alla lägenheter samt att ventilationsåtgärder har gjorts. Under 2016 reparerades hela fasaden och gården, som är gemensam med 3 grannföreningar rustades upp rejält.

Under 2017 installerades fiber i alla lägenheter. Dock måste varje medlem stå för anslutningen till detta fibernät. Föreningen har köpt vindkraftsandelar i ett vindkraftskooperativ och husets el kommer därför till 100 % från vindkraft. Föreningen har antagit en trygghetspolicy, som innebär att vi på alla sätt vill värna om våra medlemmar och boende. Fastigheten har 29 lägenheter – 14 st. 1:or, 10 st. 2:or och 5 st. 3/4:or.  Totala boytan är 1565.

page1image560 page1image984 page1image1408

Andrahandsuthyrning

Styrelsen skall skriftligen godkänna andrahandsuthyrning i varje enskilt
fall. Andrahandskontrakt skall skrivas. Korttidsuthyrning i andra hand godkänns enligt ett speciellt regelverk. Avgift kan tas vid andrahandsuthyrning- ej helt beslutat i dagsläget.

Avfallshantering

Sopnedkast för hushållsavfall finns på bottenvåningen i entrén. Återvinningsstation finns c:a 300 m från fastigheten på Timmermansgatan. Grovsopor hänvisas till kommunens återvinningscentraler.

Balkonger

Balkonger finns till lägenheter som har möjlighet, dvs. lägenheter mot gården.

Barnvagnsförråd

Inget barnvagnsrum i gatuplanet finns och barnvagnar får inte ställas i trapphuset. Barnvagnar måste därför tas in i lägenheten eller ställas i källarens cykelutrymme (dit det inte går hiss).

Bostadsrättsföreningen

Brf Postsäcken 11 bildades 2004. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. Föreningen omfattar 29 bostadsrättslägenheter.

Bredband/TV/Fiber

Kabel-TV via Com Hem. För priser och mer information se www.comhem.se. Bredbandsuppkoppling är möjlig via t.ex. Com Hem. Huset och varje lägenhet har fiberanslutning, med möjlighet för anslutning via ett antal bolag.

Byggnadsår

1927

Cykelförråd

Mindre utrymme i källaren finns för cyklar och barnvagnar.

Ekonomi

Mycket god

Ekonomisk och teknisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning sköts av SBC AB (Sveriges BostadsrättsCentrum AB). Teknisk förvaltning koordineras av MEF AB Murche Eklöf.

El

Vi äger 15 andelar i vindkraftskooperativet Solivind El Ekonomisk Förening och 100 % av vår el kommer från vindkraft. Det allra mesta kommer, tack vare våra vindandelar, från våra egna vindkraftverk, som finns runt om i landet. Elbolag är Utellus (tidigare OX2).

Fläktar

Samtliga lägenheter har kolfilterfläkt. Köksfläkt får EJ anslutas till ventilationsgångarna.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd.

Garage/Parkering

Inget garage eller parkeringsplatser finns i föreningen. Boendeparkering sköts av Stockholms GFK.

Gemensamhetslokaler

Tvättstuga i källarplan.
Begränsat cykelutrymme i källarplan.

Gård

Stor innergård med cykelparkering, trädgårdsmöbler och grillar, som är gemensam med 3 granngårdar.

Hiss

Hissen renoverades under 2007, 2011 och 2018.

In- och utträdesansökan

Skickas till Andreas Koskinas på koskinas.andreas@gmail.com   Wollmar Yxkullsgatan 38, 118 50 Stockholm. Andreas är ansvarig för nytt medlemskap och lägenhetsförteckning etc.

Lån

Lån på 6 719 449 kr finns i Nordea med en ränta på 0,62%. Föreningen startade 1 juli 2004 med lån på 12,6 miljoner kronor. Under 2004, 2010 och 2018 såldes ett antal hyreslägenheter, varför föreningen har kunnat minska lånen, trots att omfattande renoveringar genomförts.

Medlemskap

Styrelsen godkänner medlemskap efter en kreditupplysning.
Om medlemskap inte är beviljat på tillträdesdagen, får köparen inte flytta in. Juridiska personer godkänns inte som medlemmar.

Månadsavgiften

Månadsavgiften har sänkts med 5% 2016, med 10% 2017 och 10% 2018. Ingen höjning planeras de närmaste åren.

Pantsättnings-och överlåtelseavgift

Överlåtelseavgiften är på 2,5% av basbeloppet och pantsättningsavgiften är på 1% av basbeloppet. Köparen betalar avgifterna till SBC efter det att en överlåtelse respektive pantsättning skett.

Renoveringar (genomförda och planerade)

 • Huset totalrenoverades 1999-2001 (fasad, stambyte, trapphus. fönster invändigt)
 • Sockelrenovering skedde 2005.
 • Taket renoverades våren 2008.
 • Ytterfönster mot Wollmar Yxkullsgatan och Rosenlundsgatan har bytts ut motbuller- och energiglas 2010.
 • Ytterfönster in mot gården har bytts ut mot energiglas 2010.
 • Ny undercentral för värmesystemet 2009
 • Byte rumstermostater 2010
 • Hissen renoverades 2007, 2011 och 2018
 • Säkerhetsdörrar installerades 2011.
 • Stamspolning 2014
 • Fasadputsning genomförd under 2016.
 • Upprustning av vindsförråd 2016
 • Upprustning av gemensamma gården 2016
 • Fiberinstallation 2017
Städdagar
Städdag två gånger om året, en på våren och en på hösten. Medlemmar som deltar får avgiftsreduktion med 500 per tillfälle.
Tvättstuga

I källaren. Tre tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel. Nya maskiner 2001 och 2011.

Uppvärmning

Fastigheten värms med fjärrvärme. Kostnad för vatten och fjärrvärme ingår i avgiften. Undercentralen i fjärrvärmesystemet byttes ut hösten 2009. Moderna termostater monterades under våren 2010 på elementen i lägenheterna för att minska värmeåtgången.

Ventilation

Självdrag

Ägarförhållanden

Minimikravet vid delat ägande är 5 %.