Kontaktuppgifter vid frågor och felanmälan

Föreningen använder SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB) som ekonomisk förvaltare, se nedan för kontaktuppgifter.

Avtal för fastighetsskötsel dagtid har föreningen med MEF AB och reparationer utförs i första hand vid veckoinspektioner (normalt på tisdagar). Dessa reparationer utförs primärt av MEF AB också av lämpliga entreprenörer om så behövs.

Fastighetsskötsel under jourtid, dvs mellan 16:00 – 07:00 på vardagar och 00:00 – 24:00 på helger hanteras av Dygnet Runt, se kontaktuppgifter nedan.

Med några få undantag svarar medlemmen själv för reparationer i sin egen lägenhet. Vid tveksamhet om vem som skall betala kontakta styrelsen. MEF AB åtar sig reparationer av olika slag som medlemmen själv skall betala. Vid underhållsfrågor vänligen kontakta någon i styrelsen.

Vi fel på Kabel-TV eller Internetanslutning skall den egna leverantören kontaktas. Ifall ni använder ert fiber kan er leverantör av bredband, TV eller Telefoni hänvisa er till IP-Only.

 

EKONOMISK FÖRVALTARE
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB: 0771-722 722
Telefontid Mån-Fre 07.00-21.00, E-mail: kundtjanst@sbc.se

FELANMÄLAN Dagtid
MEF AB Murche Eklöf
Jourtelefon 08-313 966 eller 0708-939 202
E-mail: murche@murchefab.se

FELANMÄLAN Jourtid (vardagar 16:00 – 07:00, helger 00:00 – 24:00)
Dygnet Runt
Jourtelefon 08-18 70 00

 

KABEL-TV/INTERNET
ComHem: 0771-55 00 00
www.comhem.se
IP-only:
http://stockholm.ip-only.se

HISS
Hissgruppen AB: 08-21 33 00
www.hissgruppen.se

LÅSSMED
AB Hornsplans låsservice: 08-668 68 78
Ringvägen 17
info@hornsplanslas.se