Kontaktuppgifter vid frågor och felanmälan

Föreningen använder SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB) som ekonomisk förvaltare, se nedan för kontaktuppgifter.

Avtal för fastighetsskötsel dagtid har föreningen med BeWe fastighetsservice ab och reparationer utförs i första hand vid veckoinspektioner (normalt på tisdagar). Dessa reparationer utförs primärt av BeWe fastighetsservice, men också av lämpliga entreprenörer om så behövs.

Fastighetsskötsel under jourtid, dvs mellan 16:00 – 07:00 på vardagar och 00:00 – 24:00 på helger hanteras av Dygnet Runt, se kontaktuppgifter nedan.

Med några få undantag svarar medlemmen själv för reparationer i sin egen lägenhet. Vid tveksamhet om vem som skall betala kontakta styrelsen. BeWe fastighetsservice åtar sig reparationer av olika slag som medlemmen själv skall betala. Vid underhållsfrågor vänligen kontakta någon i styrelsen.

Vi fel på Kabel-TV eller Internetanslutning skall den egna leverantören kontaktas. Ifall ni använder ert fiber kan er leverantör av bredband, TV eller Telefoni hänvisa er till IP-Only.

 

EKONOMISK FÖRVALTARE
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB: 0771-722 722
Telefontid Mån-Fre 07.00-21.00, E-mail: kundtjanst@sbc.se

FELANMÄLAN Dagtid
BeWe fastighetsservice ab
Telefon 08-641 30 04
E-mail: felanmalan@bewe.nu alt. www.bewe.nu/service/?page_id=22

FELANMÄLAN Jourtid (vardagar 16:00 – 07:00, helger 00:00 – 24:00)
Dygnet Runt
Jourtelefon 08-18 70 00

KABEL-TV/INTERNET
ComHem: 0771-55 00 00
www.comhem.se
IP-only:
http://stockholm.ip-only.se

HISS
Hissgruppen AB: 08-21 33 00
www.hissgruppen.se

LÅSSMED
AB Hornsplans låsservice: 08-668 68 78
Ringvägen 17
info@hornsplanslas.se