STYRELSEN

Befattning Namn E-post  
Ordförande Filippa Markai filippa.markai@gmail.com
Sekreterare  Meric Algün  mericalgun@gmail.com
Kassör Vakant  
Ledamot, medlemsansvarig  Ziba Josephson  ziba.josephson@gmail.com
Ledamot, fastighetsansvarig  Sanna Lüning  71sann@gmail.com
Ledamot, gårdsgruppen och redaktör för nyhetsbreven Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com  
Ledamot, ansvarig för sociala event Mark Rhinard mark.rhinard@gmail.com
Suppleant Ranin Youssef raninyoussef@hotmail.com
Valberedning Ida Gunnedal ida@gunnedal.se
Valberedning Karin Lönnheden karinlonnheden@hotmail.com