STYRELSEN

Befattning Namn E-post Mobil
Ordförande Johan Mann brfpostsacken11@gmail.com 0703-63 13 7
Kassör Anders Schüllerqvist brfpostsacken11@gmail.com 070-694 21 76
Revisor Yvette Nilsson brfpostsacken11@gmail.com
Teknisk förvaltning Mattias Johansson brfpostsacken11@gmail.com
Medlemsansvarig Andreas Koskinas brfpostsacken11@gmail.com
Hemsidesansvarig Isabella Råhlen brfpostsacken11@gmail.com
Gårdsgrupp Kerstin Lundgren brfpostsacken11@gmail.com
Valberedning Frida Hallen och Karin Lönheden brfpostsacken11@gmail.com
Ledamot Mattias Johansson & Isabella Råhlén brfpostsacken11@gmail.com