STYRELSEN

Befattning Namn E-post  
Ordförande Sanna Göthlin brfpostsacken11@gmail.com
Kassör Filippa Markai brfpostsacken11@gmail.com 
Medlemsansvarig Ziba Josephson ziba.josephson@gmail.com
Hemsidesansvarig/Teknisk förvaltning Mattias Johansson m.johansson90@gmail.com
Ledamot Meriç Algün mericalgun@gmail.com
Ledamot Mark Rhinard brfpostsacken11@gmail.com
Ledamot/Gårdsgrupp Marianne Sundell marianne_sundell@hotmail.com
Valberedning Elin Lawless brfpostsacken11@gmail.com
Revisorssuppleant Frida Hallén brfpostsacken11@gmail.com