STYRELSEN

Befattning Namn E-post  
Ordförande Carina Hagström Bergh hagstrombergh@gmail.com
Sekreterare  Frida Hallén  fridahallen@hotmail.com
Kassör Måns Svensson  manssvensson@live.se
Ledamot, medlemsansvarig  Einar Sandberg  einars92@gmail.com
Ledamot, tekniskt ansvarig  Andreas Koskinas  koskinas.andreas@gmail.com
Suppleant Sanna Lüning
 Mejladress till föreningen/styrelsen  brfpostsacken11@gmail.com
Valberedning Ranin Youssef  
Valberedning Christina Bäckfeldt